170 mln zł dla firm na wzrost efektywności energetycznej

    Ponad 170 milionów złotych może trafić do przedsiębiorstw w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”. Nabór wniosków do programu ruszył wczoraj tj. 16 lipca br.

    W okresie lipiec – październik br. można składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o dofinansowanie 70 proc. kosztów audytów energetycznych oraz o udzielenie pożyczki na pokrycie do 75 proc. kosztów inwestycji ograniczającej energochłonność w firmie. W ocenie ekspertów Deloitte program ten to doskonała okazja do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w systemy energetyczne w firmach ze znaczącym wsparciem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Nabór wniosków do programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” rozpocznie się 16 lipca 2012 r. Przyjmowanie zgłoszeń na dofinansowanie audytów potrwa do 31 października br., a w przypadku pożyczek na inwestycje do 28 września br. Beneficjentami konkursu mogą być przedsiębiorcy, których przeciętne zużycie energii końcowej wynosi co najmniej 20 000 MWh na rok.

    Program podzielony jest na dwie części. W ramach pierwszej części można uzyskać dofinansowanie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis) kompleksowych audytów energetycznych i elektroenergetycznych w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o audyt, wyniosła 20 000 MWh. Pula przeznaczonych na ten cel środków wynosi 14 mln złotych. Wnioski można składać w NFOŚiGW do 31 października 2012. Przy czym konkursy na audyt odbywać się będą w rundach miesięcznych, co oznacza, iż w sumie będzie ich cztery.

    W ramach drugiej części programu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na pokrycie do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego poprawie efektywności energetycznej, wykonywanym według zaleceń audytu. Przedmiotem finansowania pożyczką z NFOŚiGW może być wykonanie na podstawie zaleceń audytu (wskazującego na możliwość oszczędności w zużyciu energii nie mniej niż 7 proc.) inwestycji o minimalnym koszcie kwalifikowanym 5 mln PLN. Koszty kwalifikowane obejmują przykładowo: plany i projekty, nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy, nabycie maszyn i urządzeń, roboty montażowe i budowlano – montażowe, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, prace geodezyjne i konserwatorskie, nadzór inwestorski. Wysokość dofinansowania wynosi od 3,5 mln złotych do 90 mln złotych. Pożyczki są preferencyjne (oprocentowanie w skali roku WIBOR 3M + 50 pkt bazowych). Wnioski do NFOSiGW składać można do 28 września 2012. Pula przeznaczona na te inwestycje to 156 milionów złotych.