O Wydawnictwie

Firma Trade Media International powstała w 2003 roku i aktualnie jest jednym z czołowych wydawców czasopism branżowych w Polsce. Wydawnictwo w swoim portfolio posiada tytuły poruszające tematy związane z ogólnie pojętą produkcją przemysłową oraz budownictwem: Inżynieria & Utrzymanie Ruchu, Control Engineering Polska, MSI Polska oraz Inteligentny Budynek. Poza wspomnianymi tytułami wydaje również katalogi firm i produktów, dodatki tematyczne oraz specjalne raporty branżowe. W dobie dzisiejszej digitalizacji, wszystkie tytuły wydawane przez Trade Media International dostępne są również w wersji elektronicznej.

Wydawnictwo aktywne jest również w Internecie – zarządza kilkoma opiniotwórczymi serwisami, które są uzupełnieniem artykułów dostępnych w drukowanych magazynach (www.utrzymanieruchu.pl, www.controlengineering.pl, www.msipolska.pl, www.inteligentnybudynek.eu), jak również pomagają poszerzyć wiedzę o nowe zagadnienia z tematyki projektowania w przemyślewww.designnews.pl.

Trade Media International jest również organizatorem prestiżowych konkursów, takich jak: Produkt Roku, Fabryka Roku, Leaderzy < 40, Dostawca Roku i Integrator Systemów Roku.
 
Nieodłączną częścią działalności wydawnictwa są specjalistyczne konferencje branżowe skierowane do pracowników sektora produkcji. Ten segment jest w ostatnim czasie mocno promowany i przynosi dużą renomę wydawnictwu oraz wymierne korzyści firmom uczestniczącym i słuchaczom.

Sukces w wydawaniu magazynów o tematyce przemysłowej w Polsce, Trade Media International powiela na rynku czeskim i rosyjskim. Poprzez spółkę-córkę Trade Media International, s. r. o. wydaje w Czechach magazyny: Control Engineering Česko, Řízení a údržba průmyslového podniku oraz prowadzi serwisy internetowe www.controlengcesko.com i www.udrzbapodniku.cz.

Firma swój sukces zawdzięcza konsekwentnemu dążeniu do celu, jakim jest dostarczanie czytelnikom informacji na najwyższym poziomie związanych z problematyką inżynierską, a reklamodawcom zapewnia możliwość dotarcia z ofertą do różnych grup klientów według wybranych kryteriów.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych produktów i usług.

Trade Media International – Świat innowacji w zasięgu ręki