Trzy powody, dla których specjaliści ds. transportu materiałów używają wózków widłowych na propan

Dlaczego elektryczne wózki widłowe nie są tak wydajne i czyste, jak sądzono?

Fot. Freepik

Wózki widłowe są niezbędnym elementem wyposażenia każdego magazynu, centrum dystrybucji lub zakładu produkcyjnego. Biorąc pod uwagę wyzwania stojące obecnie przed operacjami transportu bliskiego – siła robocza, rosnące koszty energii, wzrost popytu – wybór odpowiedniego wózka widłowego ma wpływ na wyniki finansowe, zapewniając ekonomiczną, wydajną i niezawodną pracę. Podczas gdy propan zasila wózki widłowe od ponad 70 lat, nadal istnieją błędne przekonania dotyczące możliwości, wydajności i wpływu na środowisko wózków widłowych zasilanych propanem. Oto trzy powody, dla których operatorzy wózków widłowych wybierają sprzęt zasilany propanem zamiast elektrycznego lub diesla.

  1. Zwiększona opłacalność wózków widłowych na propan

Porównując koszty paliwa do wózków widłowych w całym okresie eksploatacji, propan zyskał status lidera na rynku pod wieloma względami. Według ankiety przeprowadzonej przez Propane Education & Research Council (PERC), zarządcy obiektów, którzy zarządzają flotami wózków widłowych, wymieniają koszty kapitałowe jako jeden z najważniejszych czynników przy zakupie wózków widłowych. Koszty inwestycyjne wózków widłowych na propan są o 30% niższe niż w przypadku wózków elektrycznych. Wózki widłowe na propan konsekwentnie mają niższy całkowity koszt posiadania niż te zasilane energią elektryczną lub olejem napędowym. Nic dziwnego, że 85% wózków widłowych klasy 4 i 5 jest zasilanych propanem, zgodnie z danymi PERC.

Badając opcje paliwowe, wielu profesjonalistów zajmujących się transportem materiałów stwierdza, że propan jest najbardziej opłacalną opcją, jednocześnie doceniając jego wszechstronność i korzyści dla środowiska.

2. Zwiększona produktywność

Oprócz dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem naładowanych elektrycznych wózków widłowych, istnieją inne wady. Żywotność baterii i moc wyjściowa elektrycznego wózka widłowego zmniejszają się z czasem. Może to prowadzić do przyszłych kosztów, w tym dodatkowych drogich akumulatorów. Ładowanie akumulatorów elektrycznych wózków widłowych, gdy pozostały poziom naładowania jest zbyt wysoki lub zbyt niski, może mieć duży wpływ na żywotność akumulatora. Co ważniejsze, nie wszystkie elektryczne wózki widłowe są przystosowane do użytku na zewnątrz – co powoduje przestoje, jeśli załogi muszą pracować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Według badania PERC, 68% flot wózków widłowych musi pracować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. W przeciwieństwie do wielu modeli elektrycznych, wózki widłowe na propan mogą być używane zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym gdy temperatura jest równa lub niższa od zera (nawet do -20°C). Wszechstronne, niskoemisyjne działanie propanu umożliwia operatorom wózków widłowych bezpieczne wykonywanie pracy w dowolnym miejscu, zapewniając im większą produktywność przez cały dzień pracy.

Bez względu na rodzaj pracy lub lokalizację, wózki widłowe na propan zapewniają potężną, niezawodną wydajność. Elektryczne wózki widłowe nie są w stanie udźwignąć ciężaru dużych zadań, a wózki widłowe z silnikiem wysokoprężnym nie nadają się najlepiej do mniejszych zadań. Żywotność butli z propanem jest trzykrotnie dłuższa niż żywotność akumulatora elektrycznego wózka widłowego i często wykracza poza typową żywotność samego wózka widłowego. Butlę z propanem można również napełnić w dowolnym momencie bez wpływu na jej żywotność.

Zazwyczaj jedna butla z propanem wystarcza na całą ośmiogodzinną zmianę, zapewniając 100% mocy przez cały czas pracy, dzięki czemu obiekty i magazyny mogą działać z nieprzerwaną wydajnością operacyjną. Dla porównania, akumulatory mogą zasilać elektryczny wózek widłowy przez zaledwie cztery godziny, kosztem czasu produkcji. Wózki widłowe na propan działają w dowolnym miejscu i czasie, więc pracownicy nie muszą martwić się o przestoje na ładowanie. Z drugiej strony elektryczne wózki widłowe wymagają wielu godzin ładowania i ścisłego zarządzania baterią.

3. Zwiększony zrównoważony rozwój

Propan jest najlepszym wyborem dla firm zainteresowanych zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla. Analiza porównawcza emisji z wózków widłowych przeprowadzona przez Gas Technology Institute we współpracy z PERC wykazała, że wózki widłowe na propan wytwarzają znacznie mniej emisji niż inne źródła energii.

Jest to ważne, ponieważ menedżerowie wózków widłowych pracują nad nowymi wymaganiami dotyczącymi emisji dla wózków widłowych klasy 4 i 5. Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza (CARB) zakazuje stosowania wszystkich urządzeń wykorzystujących olej napędowy, propan, gaz ziemny i benzynę – i nakazuje stosowanie wyłącznie elektrycznych wózków widłowych zasilanych bateriami i wodorowymi ogniwami paliwowymi. Analiza porównuje profile emisji w cyklu życia wózków widłowych napędzanych propanem i energią elektryczną, w tym emisje dwutlenku węgla (CO2) i tlenków azotu (NOx). Wyniki pokazują, że w większości stanów silniki i wózki widłowe na propan są lepsze od elektrycznych wózków widłowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę marginalne emisje z sieci elektrycznej. Argumenty przemawiające za wózkami widłowymi z silnikami spalinowymi (ICE) stają się jeszcze silniejsze w przypadku hybryd i paliw odnawialnych. W rzeczywistości prawie wszystkie technologie propanowych wózków widłowych ICE emitują bardzo niskie zanieczyszczenia kryterialne w porównaniu z normami regulacyjnymi.

Analiza została przeprowadzona przez Propane Education & Research Council (PERC) przy użyciu dostępnych danych dotyczących emisji certyfikatów opublikowanych przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) w celu porównania emisji CO2 i NOx w cyklu życia między propanowymi i elektrycznymi wózkami widłowymi.

Chociaż prawdą jest, że elektryczne wózki widłowe wytwarzają zerową emisję w miejscu pracy podczas normalnej pracy, ich profil emisji w miejscu pracy nie jest tak znakomity. Emisje u źródła dla elektrycznych wózków widłowych obejmują emisje powstałe w wyniku wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłu do końcowego punktu użytkowania. Elektryfikacja jako sposób na dekarbonizację brzmi atrakcyjnie, ale jak udowodniono, nie jest realna bez pełnego uwzględnienia emisji w całym cyklu życia. Zakłady muszą również wziąć pod uwagę emisje powstające podczas produkcji i transportu akumulatorów. Analiza porównawcza danych EPA przedstawiła następujące ustalenia naukowe:

– Bezemisyjny wózek widłowy nie istnieje;

– Hybrydowe elektryczne wózki widłowe, zarówno z konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi paliwami, emitują mniej CO2 niż akumulatorowe elektryczne wózki widłowe;

– W większości stanów emisja NOx z silników wózków widłowych zasilanych propanem może być o połowę niższa niż w przypadku akumulatorowo-elektrycznych wózków widłowych zasilanych z sieci elektrycznej;

– W samej Kalifornii działa 314 000 wózków widłowych ICE. Zastąpienie wszystkich wózków widłowych ICE w tym stanie wózkami akumulatorowo-elektrycznymi wymagałoby prawie 10 GWh dziennie dodatkowej mocy ładowania.

Proces utylizacji baterii może być również brudny i kosztowny. Gdy baterie elektrycznych wózków widłowych ulegają rozładowaniu, kierownicy obiektów nie mogą ich łatwo zutylizować bez negatywnego wpływu na środowisko. EPA uważa te baterie za materiały niebezpieczne, więc ściśle reguluje ich obsługę i utylizację. W wielu przypadkach może to być kosztowna propozycja. Ponadto propan jest znacznie czystszy niż olej napędowy, który wytwarza toksyczne spaliny, co sprawia, że korzystanie z urządzeń zasilanych olejem napędowym w pomieszczeniach jest niebezpieczne.

Propan pozostaje inteligentnym wyborem energetycznym wśród profesjonalistów zajmujących się transportem materiałów. Zdolność wózków widłowych na propan do pracy przez całą dobę i zmniejszenie emisji spalin, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów w ryzach, to tylko kilka powodów, dla których właściciele firm liczą na to, że wykonają swoją pracę.