7 wskazówek technicznych zapewniających bezpieczeństwo obsługi materiałów

Technologie i ulepszenia oprogramowania umożliwiają postęp w zarządzaniu zapasami i przestrzenią przez producentów towarów.

Zadania związane z transportem materiałów, takie jak podnoszenie, przenoszenie, ciągnięcie i pchanie, są źródłem problemów związanych z bezpieczeństwem i urazów w wielu miejscach pracy, a zwłaszcza w sektorze przemysłowym.

W Stanach Zjednoczonych każdego roku dochodzi do ponad 4,5 miliona urazów w miejscu pracy

Co roku dochodzi do ponad 4,5 miliona urazów w miejscu pracy, a liczba możliwych do uniknięcia zgonów i śmiertelnych wypadków przy pracy rośnie. W 2019 r. liczba możliwych do uniknięcia zgonów w pracy wzrosła o 2%, a wraz z rozwojem technologii liczby te mogą znacznie wzrosnąć.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników pozostają głównym przedmiotem troski, a jednym z kluczowych punktów ograniczania urazów w miejscu pracy jest identyfikacja zagrożeń ergonomicznych związanych z ręcznymi zadaniami przenoszenia materiałów. Identyfikując i ograniczając te zagrożenia, firmy mogą uniknąć ogromnych kosztów związanych z urazami w miejscu pracy. Solidny system obsługi materiałów zwiększy bezpieczeństwo i wydajność.

Innowacyjne technologie i ulepszenia oprogramowania umożliwiły znaczny postęp w sposobie funkcjonowania organizacji i zarządzania zapasami i przestrzenią. W tym artykule omówimy siedem wskazówek związanych z technologią, które zapewnią bezpieczeństwo obsługi materiałów.

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania mogą bezpiecznie zarządzać różnymi operacjami przenoszenia materiałów, umożliwiając użytkownikom szybką obsługę, przechowywanie i pobieranie przedmiotów z wyznaczonych miejsc w magazynie. Organizacja korzysta z większej produktywności, lepszej optymalizacji i większej dokładności w porównaniu z tradycyjnym magazynowaniem i pracą ręczną.

Technologia AS/RS jest szeroko stosowana w zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych w celu usprawnienia funkcji magazynowych. To zautomatyzowane rozwiązanie zmniejsza potrzebę powtarzających się wycieczek po niekończących się korytarzach i minimalizuje ruch między półkami, oszczędzając miejsce w magazynie i na podłodze. Co więcej, łatwiej jest monitorować i zarządzać zapasami za pomocą systemów sterowanych komputerowo.

Systemy towar-osoba

Istnieje coraz większa presja na sprzedawców e-commerce, aby dostarczali towary szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. System goods-to-person to wydajne rozwiązanie, które dostarcza towary do stałej stacji odbioru. Pomaga to w realizacji zamówień, eliminując czas bez wartości dodanej między odbiorami, zwiększając w ten sposób liczbę zamówień przetwarzanych na osobę.

W przeciwieństwie do systemu osoba-towar, w którym pracownicy pobierają towary, towar jest dostarczany bezpośrednio do pracownika, co zwiększa dokładność i wydajność procesu kompletacji zamówień. Dzięki tej funkcji jednostki magazynowe są obsługiwane bezpiecznie i dokładnie śledzone oraz rozliczane przez cały czas. Co ważniejsze, zmniejsza to liczbę urazów i wypadków w miejscu pracy, umożliwiając pracownikom wygodne przygotowywanie zamówień na ergonomicznych stanowiskach pracy.

Autonomiczne roboty mobilne

Innym innowacyjnym sposobem, który oferuje wysoką elastyczność w obsłudze materiałów, jest wykorzystanie autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Roboty AMR są wykorzystywane do zadań takich jak lokalizowanie, kompletowanie i przenoszenie zapasów w środowiskach przemysłowych lub niebezpiecznych warunkach, które byłyby szkodliwe dla ludzi lub niemożliwe do wykonania przez nich.

Podczas wykonywania różnych zadań roboty AMR mogą oceniać i reagować na otoczenie bez bezpośredniego nadzoru, korzystając z zaawansowanych technologii jednoczesnej lokalizacji i mapowania. Ze względu na tę elastyczność, pojazdy AMR są przydatne w wielu branżach i zastosowaniach w celu poprawy wydajności operacyjnej, zapewnienia precyzji i zwiększenia bezpieczeństwa.

Pojazdy sterowane automatycznie

Jak sama nazwa wskazuje, pojazdy sterowane automatycznie mogą działać bez operatora na pokładzie przy monitorowanych prędkościach. Oprócz automatyzacji przemieszczania ciężkich ładunków, poprawiają one również produktywność i wydajność w miejscu pracy.

Istnieje kilka sposobów, w jakie pojazdy AGV zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy; najważniejszym z nich jest wyeliminowanie czynnika ludzkiego, który jest przyczyną wielu urazów i wypadków.

Mogą również wykonywać zadania, które byłyby niebezpieczne dla pracowników, takie jak obsługa materiałów toksycznych, praca w ekstremalnych temperaturach i transport ciężkich przedmiotów.

Rozwiązania do zbierania elementów

Łańcuch dostaw i branża transportu materiałów mogą teraz korzystać z ramion robotycznych, zwłaszcza w zadaniach sortowania i kompletacji. Dzięki najnowszym osiągnięciom w dziedzinie narzędzi na końcach ramion, organizacje mogą zwiększyć produktywność, zwłaszcza podczas wykonywania powtarzalnych czynności, które muszą być precyzyjne.

Bezpieczeństwo w magazynach jest jednym z największych problemów pracodawców, a rozwiązania do komisjonowania spełniają rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników. Niektóre systemy mogą obsługiwać różne przedmioty o różnych rozmiarach i kształtach lub pobierać przedmioty z określonej strefy. Technologia ta zmniejsza również koszty pracy i poprawia produktywność, tworząc bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsce pracy.

Internet Rzeczy

Innowacje w zakresie Internetu Rzeczy mają na celu poprawę gromadzenia danych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, przewidywanie zagrożeń i zapobieganie urazom w miejscach pracy. Zastosowania obejmują zabezpieczanie niebezpiecznych miejsc pracy poprzez wykrywanie potencjalnych niebezpiecznych sytuacji i potencjalne zapobieganie wchodzeniu pracowników w niebezpieczne sytuacje.

Dzięki zaawansowanym systemom technologicznym zintegrowanym z miejscami pracy, czujniki do noszenia lub ruchome inteligentne urządzenia mogą być wykorzystywane przez pracowników do rejestrowania informacji o warunkach pracy. Jednocześnie alerty i dane mogą być wysyłane do odpowiedniego personelu, pomagając mu zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla pracowników i zapobiegać przyszłym incydentom.

Praca z inteligentnymi urządzeniami do noszenia

Innym trendem, który zyskuje na popularności, są inteligentne urządzenia do noszenia. Może to być sprzęt ochronny, taki jak kaski i kurtki, lub osobiste gadżety, takie jak smartwatche, które pomagają mierzyć kluczowe wskaźniki zdrowia personelu w celu promowania bezpieczeństwa środowiska pracy i poprawy zdrowia pracowników.

Przedsiębiorstwa mogą monitorować bezpieczeństwo w miejscu pracy, analizując i optymalizując operacje przemysłowe za pomocą inteligentnych urządzeń do noszenia, które pomagają im uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy powinno być jednym z najważniejszych priorytetów w środowiskach pracy na całym świecie. Organizacje muszą dostosować różnorodne systemy transportu materiałów przy minimalnej interwencji człowieka, aby zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dzięki systemom sterowanym technologicznie pracownicy nie będą musieli podnosić ani przenosić ciężkich ładunków. Zmniejsza to ryzyko wypadków, urazów i innych problemów fizycznych związanych z pracą, takich jak ból pleców i zmęczenie.


Szybkie fakty

W obliczu kryzysu związanego z COVID-19, globalny rynek sprzętu do przenoszenia materiałów, szacowany na 118,7 mld USD w 2020 r., ma osiągnąć skorygowaną wielkość 156 mld USD do 2026 r., rosnąc przy CAGR na poziomie 4,7% w okresie analizy, zgodnie z raportem ReportLinker.

 

Według Inside Business, Toyota Material Handling twierdzi, że wprowadza na rynek największy produkt w historii firmy z 22 nowymi modelami, co sygnalizuje również rosnące zainteresowanie producenta energią elektryczną. Toyota twierdzi, że odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne maszyny. Firma twierdzi, że prawie 70% wszystkich produktów do transportu materiałów sprzedanych w ubiegłym roku było elektrycznych. Toyota oczekuje, że zmiana ta będzie kontynuowana w przypadku wózków widłowych, wózków podnośnikowych i podnośników paletowych. Przez dziesięciolecia ich produkty opierały się na sprężonym gazie ziemnym lub ciekłym gazie ropopochodnym.