25 lat 3M w Polsce

  Firma 3M obchodzi 25-lecie działalności w naszym kraju. O wpływie inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarki po okresie transformacji i perspektywach opowiedzieli podczas konferencji prasowej przedstawiciele koncernu wraz z zaproszonymi gośćmi z firmy doradczej Deloitte, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Pracodawców RP.

  25 lat 3M w Polsce – nauka motorem rozwoju polskiej gospodarki

  Inwestycje zagraniczne intensywnie rozwijają się w Polsce od początku okresu transformacji. W przypadku firmy 3M zarejestrowanie i rozpoczęcie działalności nastąpiło w 1991 roku: – W 1990 roku, obserwując determinację rządu Tadeusza Mazowieckiego w umacnianiu procesów demokratycznych oraz szybkie wprowadzanie najważniejszych z punktu widzenia biznesu mechanizmów rynkowych, 3M – jako jedna z pierwszych amerykańskich korporacji – podjęła decyzję o wejściu do Polski. W następnym roku została zarejestrowana firma 3M Poland, stając się 62. filią 3M na świecie – wspomina w przedstawionym przez firmę Raporcie Wpływu Piotr Freyberg, pierwszy dyrektor zarządzający 3M Poland. Od tamtej pory firma zainwestowała w naszym kraju 500 mln dol., a marka w 2015 roku otrzymała od Ministra Gospodarki honorową odznakę „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.

  Siedziba 3M w Kajetanach (Fot.: 3M)

  Jak przedstawiła w swoim wystąpieniu Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, obecność firm zagranicznych w Polsce przynosi wiele korzyści, często trudnych do precyzyjnego obliczenia. Są to przede wszystkim reinwestycje i wzrost zatrudnienia, ale także nakłady na badania i rozwój, współpraca z lokalnymi firmami, współpraca nauki z przemysłem, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności, dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój oraz o rozwój pracowników i podnoszenie ich kompetencji. Podczas konferencji pokreślono, że firmy, które zakorzeniły się w Polsce, nadal starają się zwiększyć swoją obecność poprzez inwestycje w dotychczasową działalność lub obecność w innych obszarach, w postaci np. działalności badawczo-rozwojowej. Od ponad 10 lat widać też nową specjalizację Polski – oprócz produkcji rozwijane jest wszystko, co dotyczy outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Duży udział mają w tym właśnie firmy z kapitałem amerykańskim, które zdaniem dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych są pionierem, jeżeli chodzi o inwestowanie w naszym kraju.

  Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu (Fot. 3M)

  Aby podsumować 25 lat działania firmy w Polsce, 3M przy współpracy z firmą doradczą Deloitte opracowało Raport Wpływu amerykańskiej korporacji na polską gospodarkę. W raporcie tym wykorzystano kilka metodyk, w tym opracowany model oparty o tablice przepływów międzygałęziowych, które pomogły m.in. obliczyć łączne efekty ekonomiczne 3M, czyli sumę ekonomicznych efektów bezpośrednich, pośrednich (generowanych w łańcuchu dostaw) i indukowanych (generowanych przez wynagrodzenia). Przedstawiono wpływ działalności operacyjnej 3M w Polsce na otoczenie społeczno-ekonomiczne oraz wybranych produktów 3M (m.in. opatrunków do wkłucia naczyniowego Tegaderm, bakteriobójczej folii chirurgicznej loban 2, stetoskopu Littmann, środka gaśniczego Novec, oznakowań poziomych dróg Stamark, tarcz Cubitron, taśm akrylowych VHB czy mikrosfer szklanych Glass Bubbles) na szeroko rozumianą jakość życia. Raport Deloitte dostępny jest na stronie www.raportwplywu.pl.

  Centrum Usług Wspólnych (Fot. 3M)

  Efekty działalności firmy podsumował też Sebastian Arana, Dyrektor Zarządzający 3M Poland: – Przez 25 lat działania 3M w Polsce udało nam się zbudować innowacyjne przedsiębiorstwo, które realnie wpływa na kształt i rozwój gospodarki w kraju. Zainwestowaliśmy tu 500 mln dol., zatrudniamy blisko 3 tys. osób, w naszej ofercie znajduje się ponad 10 tys. produktów. Od początku naszej działalności konsekwentnie wspieramy naszych pracowników i partnerów, priorytetem jest dla nas nauka i innowacje, a silną podstawą – zrównoważony rozwój. W najbliższym czasie 3M ma w planach uruchomić produkcję materiałów dla laboratoriów mikrobiologicznych w dziale bezpieczeństwa żywności oraz kontynuować rozbudowę zakładu produkującego artykuły ochrony osobistej.

  Autorka: Anna Wrona