6,5 mln zł dla małych i średnich firma na poprawę efektywności energetycznej

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ma 6,5 mln zł na pożyczki dla małych i średnich firm na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Pieniądze z tej pożyczki można przeznaczyć na każdą inwestycję, która obniża zużycie energii, zarówno na poprawę izolacji cieplnej budynku jak i na zakup oprogramowania do sterowania zużyciem energii elektrycznej.

  – Chodzi głównie o inwestycje, dzięki którym przedsiębiorstwa uzyskają możliwość efektywniejszego wykorzystywania energii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pieniądze pochodzące z funduszu pożyczkowego mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę np. na zakup urządzeń mniej energochłonnych czy na systemy zarządzania służące racjonalnemu gospodarowaniu energią.” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A

  Energopożyczkę dla oszczędnych wyróżnia spośród bankowych kredytów inwestycyjnych oprocentowanie z niską marżą, długi termin spłaty – do 48 miesięcy; różnorodne możliwości zabezpieczeń i niski wymagany wkład własny (min. 10 proc. wnioskowanej kwoty). Jednocześnie ARP S.A. ze swojej strony zapewnia pomoc doradców w przygotowaniu dokumentów, bezpłatne rozpatrzenie wniosku o Energopożyczkę (w bankach jest to kwota od 150 do 2500 zł), szybki czas realizacji (przy kompletnej dokumentacji rozpatrzenie wniosku może wynosić ok. 2 tygodni) oraz możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat (w bankach od 0,5 do 2 proc.). ARP S.A. nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki (w bankach od 1 do 4 proc. a nawet 7 proc.).

  Energopożyczka dla oszczędnych daje małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość sfinansowania przedsięwzięć, których celem jest zoptymalizowanie zużycia energii. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone między innymi na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią.

  Ta forma pomocy jest rekomendowana m.in. przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., Krajową Izbę Gospodarczą, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, Kaeser Kompressoren, Innsoft.

  Ze środków Energopożyczki dla oszczędnych mogą być finansowane inwestycje: prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej; prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych; mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej, wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.