6 sektorów na skraju rewolucji IIoT

Do 2030 roku przychody z wdrażania rozwiązań Internetu rzeczy w przemyśle USA wyniosą 7,1 biliona dolarów – wynika z ubiegłorocznego raportu “Winning with the Industrial Internet of Things” firmy Accenture. Chiny, Niemcy i Wielka Brytania mogą spodziewać się dwunasto- i trzynastocyfrowych wpływów. Oznacza to, że rewolucja IIoT rozpoczęła się na dobre.

Jednym ze sposobów napędzania gospodarki i poprawy jakości życia, jest wykorzystanie rozwiązań technologicznych. Coraz więcej państw uwzględnia konieczność rozwoju przemysłowych rozwiązań IoT. W tym celu tworzone są strategie i inicjatywy, które mają za zadanie wcielić je w życie. Jako przykłady można podać między innymi: hub innowacji „Smart Nation” w Singapurze, „Industry 4.0” w Niemczech, czy chińską inicjatywę „Made in China 2025”. Także Stany Zjednoczone wprowadziły już w życie strategię „Smart Cities Initiative”, a jeszcze w tym roku wdrożą krajowy plan dla technologii IIoT. Coraz częściej słyszy się o głośnych wdrożeniach typu „smart”, którym mogą być inteligentne systemy fabryk, miast, czy sieci elektroenergetyczne.

Takie przykłady można mnożyć, jednak zawsze będą miały one pewien wspólny mianownik. Jest nim skupienie na inwestycji w potencjał ludzki, nowe technologie oraz badania i edukacja, w celu pełnego wykorzystania rozwiązań IIoT.

Działając w ramach Industrial Internet Consortium (IIC), obserwujemy wzrost zainteresowania i rozwój długofalowych planów tworzenia aplikacji IIoT.  Ich celem jest ożywienie i ulepszenie podstaw krajowej i międzynarodowej gospodarki, w tym sektorów energetyki, służby zdrowia, rolnictwa, transportu, produkcji i edukacji. Jest bardzo prawdopodobne, że podniesienie poziomu efektywności, bezpieczeństwa i produktywności któregokolwiek z tych filarów gospodarki, będzie skutkować wzrostem PKB – mówi Ireneusz Martyniuk, Dyrektor Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska.

Jednym z symptomów wspomnianego wzrostu zainteresowania jest tworzenie kolejnych “stanowisk testowych”. W ciągu ubiegłego roku IIC zaaprobowało powstanie aż 40 ośrodków, których zadaniem jest testowanie i ciągły rozwój zastosowań technologii IIoT. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, można wskazać obszary o największym możliwościach rozwoju IIoT:

Inteligentne gospodarowanie energią i infrastruktura energetyczna

Od inteligentnych sieci wodociagowych, energetycznych czy liczniki  – rozwiązania IIoT sprawiają, że wszystkie elementy systemu produkcji i transmisji energii, napędzają spragniony elektryczności świat w sposób bardziej bezpieczny, efektywny i przyjazny dla środowiska.

Aplikacje IIoT nie tylko przyczyniają się do rozwoju zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie rozproszonych źródeł energii (np. energetyka solarna i magazynowania energii), czy komunikacji w sieciach elektroenergetycznych, lecz usprawniają też kluczowe procesy zdalnego monitoringu, prognostyki prac konserwacyjnych, zaawansowanych systemów sterowania i bezpieczeństwa. Rozwiązania typu Smart Energy wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie, czujniki i systemy analizy danych, tym samym wydłużając bezawaryjny czas pracy, podnosząc efektywność i poziom bezpieczeństwa zasobów.

Komunikacja w służbie zdrowia

Rosnąca średnia długość życia i wydatki na systemy służby zdrowia w skali 10% PKB na poziomie krajowym, sprawiają że rządy państw muszą znaleźć sposób na ograniczenie kosztów, przy jednoczesnej potrzebie zwiększania zasięgu i poprawy jakości opieki medycznej. Technologie IIoT odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu systemu najważniejszych świadczeń. Zapewniają skuteczną komunikację i udostępnianie danych, stanowiących główny element programu testowego ICC Connected Care.

Uczestnicy programu skupiają się na tworzeniu otwartych systemów IIoT dla służby zdrowia, które umożliwiają zdalny monitoring pacjentów. Dzięki realizowanej na odległość specjalistycznej opiece medycznej, osoby cierpiące na chroniczne schorzenia mogą bezpiecznie pozostawać w domu. To nie tylko krok w stronę pacjenta, ale i jego rodziny.

Rolnictwo oparte na danych

Według prognoz ONZ, do roku 2100 globalna populacja osiągnie liczbę 11 mld. Skuteczne zwiększenie produktywności, odporności i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie jest zatem niezbędnym warunkiem naszego przetrwania. Technologie IIoT zajmują czołowe miejsce w poszukiwaniu takich rozwiązań.

Działalność programu testowego IIC Precision Crop Management, opiera się na współpracy dostawców żywności, którzy poszukują lepszych metod zwiększania plonów, przy jednoczesnej redukcji kosztów. Celem jest walka z problemem głodu na świecie. Prace obejmują łączenie technologii zdjęć lotniczych i systemów czujników, w celu uzyskania obrazu pól uprawnych. Fotografię wykonuje się w 360 stopniach i niemalże w czasie rzeczywistym.  Za pośrednictwem sieci kratowych (mesh) lub komórkowych jest ona transmitowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a dostępna analiza danych, pozwala na wczesne wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości.

Ograniczanie strat w transporcie

Nieważne czy chodzi o przewóz ludzi, czy towarów, transport jest fundamentem płynnego funkcjonowania każdej gospodarki i społeczeństwa. Ponadto wpływa on na produktywność, poziom zdrowia i klimat planety. Pionierzy IIoT skupiają się obecnie na  następujących zagadnieniach:

● Opracowanie systemów transportu, zdolnych do wykrywania i reagowania na zmienne warunki w czasie rzeczywistym;

●  Podniesienie poziomu efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa publicznego, ograniczenie przerw w pracy floty transportowej oraz wprowadzenie prognostycznych strategii konserwacji części wadliwych;

● Lokalizowanie wydajnych szlaków transportowych i podniesienie poziomu efektywności wykorzystania paliwa.

Sektor produkcyjny i narodziny inteligentnej fabryki

Sektor produkcji już teraz szybko ewoluuje w kierunku inteligentnych fabryk przyszłości. Technologie IIoT mogą znacznie podnieść efektywność zarówno procesów produkcyjnych, jak i całego łańcucha dostaw. Będzie to możliwe, dzięki zastosowaniu inteligentnych maszyn i urządzeń zdolnych do zapobiegania nieplanowanym przerwom w pracy. Poszczególne części i podzespoły zostaną automatycznie wymieniane w oparciu o bieżące dane, a każde cyfrowe urządzenie przenośne 

w fabryce, będzie informować o kondycji urządzeń stacjonarnych. Zapewni to personelowi mobilny dostęp do użytecznych i nieustannie aktualizowanych informacji. Czujniki noszone przez pracowników będą śledzić ich lokalizację w obiekcie, na wypadek niebezpiecznych sytuacji, a to wszystko tylko niewielka część możliwości – mówi Ireneusz Martyniuk z Schneider Electric Polska.

Komunikacja w klasie i transformacja w edukacji

Nie sposób przecenić strategiczną rolę edukacji w tworzeniu praktycznych rozwiązań IIoT. Dzięki nim proces uczenia się ulegnie diametralnej zmianie. Klasy będą podłączone do sieci, a kolejne urządzenia mobilne pozwolą uczniom na większą imersję i lepszą interakcję z przedmiotami, niż dotychczas tradycyjne podręczniki. Technologie IIoT nie tylko doprowadzą do transformacji systemu edukacji, lecz edukacja odegra ważną rolę w rozwoju IIoT. Rządy państw będą musiały podwoić inwestycje w edukację STEM po to, by napędzać proces innowacji IIoT i jak najlepiej z niego korzystać. Zależność ta jest dziś widoczna w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiele rentownych stanowisk w branży produkcyjnej pozostaje nieobsadzona, z powodu braku wykwalifikowanych kandydatów.

W każdym z krajowych planów wykorzystanie potencjału technologii IIoT do podniesienia efektywności i stymulacji wzrostu gospodarczego, opiera się na współpracy sektora prywatnego i publicznego. Opowieść o IIoT nie dotyczy samej technologii, lecz realizacji wizji technologicznej, na drodze inwestycji przemysłowych i społecznych.

Źródło: Schneider Electric