IIoT w utrzymaniu ruchu

Źródło: Pixabay

Przedstawiamy sześć najważniejszych wniosków z badania dotyczącego Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of Things) w utrzymaniu ruchu, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1. Czas realizacji planów inwestycyjnych

Osoby mające w planach zainwestowanie w rozwiązania wpisujące się w IIoT, zamierzają wcielić w życie swoje zamiary w ciągu: najbliższego roku (28%), najbliższych 2–3 lat (30%) bądź nadchodzących 5 lat (7%). Zgodnie z deklaracjami pozostałych ankietowanych realizacja tych inwestycji będzie miała miejsce w czasie bliżej nieokreślonym.

2. Podejście do inwestycji

W przypadku firm respondentów badania inwestycja w rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy jest obecnie postrzegana jako zagadnienie: bardzo istotne (36%), niezbyt istotne (28%), umiarkowanie istotne (22%) lub nieistotne (14%).

3. Użyteczne rozwiązania we wspieraniu IIoT

Jeśli chodzi o technologie i usługi wspierające IIoT, ok. 60% ankietowanych uważa, że najbardziej użyteczne są: sieci przewodowe lub bezprzewodowe, magistrale danych dla urządzeń; interfejsy HMI, systemy SCADA, programy do archiwizacji danych, zarządzanie alarmami; komputery typu PC oraz IPC, urządzenia mobilne, komponenty wbudowane; procesy technologiczne, systemy dyskretne lub wizyjne, czujniki oraz nadajniki.

4. Główne korzyści

W opinii uczestników badania głównymi korzyściami związanymi z wdrożeniem IIoT są: poprawa łączności pomiędzy ludźmi, danymi i maszynami oraz ulepszona analiza danych (ok. 70%); ulepszone zbieranie danych (ok. 60%); skrócony czas nieplanowanych przestojów, optymalizacja oszczędności kosztów oraz zwiększona inteligentna automatyka (ok. 50%).

5. Wiedza to podstawa

Pogłębianie wiedzy na temat Przemysłowego Internetu Rzeczy jest dla respondentów: ważne (36%), umiarkowanie ważne (28%), bardzo ważne (22%) lub mało ważne (14%). Okazuje się, że trzema głównymi źródłami informacji o IIoT są: Internet (71%), prasa branżowa – w formie drukowanej i online (64%) oraz udział w seminariach i konferencjach (43%).

6. Planowany budżet

Jak deklarują ankietowani, w porównaniu z okresem wcześniejszym planowany budżet przeznaczony na inicjatywy związane z Przemysłowym Internetem Rzeczy w ciągu najbliższych 2–3 lat ulegnie zwiększeniu (72%) bądź pozostanie bez zmian (28%).


36% respondentów postrzega systemy sterowania ruchem i robotykę jako najbardziej użyteczne we wspieraniu IIoT.

1 na 3 osoby uważa, że największe korzyści z wdrożenia IIoT można uzyskać w obszarze obsługi maszyn i urządzeń.

50% ankietowanych wyraża umiarkowane zaniepokojenie faktem, że w ciągu najbliższych 3 lat ich firma straci udziały w rynku lub przewagę nad konkurencją na skutek szybszego wdrożenia IIoT przez inne firmy.


Autorka: Agata Abramczyk