ABB w fińskim przemyśle papierniczym

    ABB utworzył spółkę joint venture z firmą Stora Enso by dostarczyć kompletną usługę utrzymania ruchu i podnieść efektywność działania w sześciu zakładach papierniczych celulozy, papieru i kartonu w Finlandii.

    Spółka rozpocznie swoje działanie 1 stycznia 2009 roku. Będzie wtedy największą tego rodzaju spółką działającą w przemyśle celulozowo – papierniczym, z szacowanymi rocznymi obrotami wielkości 200-270 milionów dolarów.

    ABB weźmie odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębiorstwem, stosując swoją  koncepcję Full Service, która zakłada objęcie opieką wszystkich aspektów działania zakładu klienta.

    Stora Enso będzie miała 51 procent udziałów, a ABB 40 procent w założonej spółce joint venture. Około 1 450 pracowników Stora Enso zostanie przesuniętych do pracy w nowo powstałej firmie.

    ABB ma podpisanych ponad 150 umów typu Full Service z klientami w przemyśle papierniczym, górniczym, chemicznym oraz ropy i gazu na całym świecie.  Kontrakty są strategicznymi inicjatywami, które pomagają klientom w poprawie ich funkcjonowania i podniesieniu niezawodności maszyn i urządzeń.