ABB wybuduje łącze energetyczne za 580 mln dolarów

    Firma ABB podpisała kontrakt o wartości około 580 mln dolarów ze szwedzką firmą Svenska Kraftnät i litewskim przedsiębiorstwem Litgrid Turtas AB na dostawę nowej linii przesyłowej energii elektrycznej między regionami państw nordyckich i nadbałtyckich. Nowe łącze energetyczne wzmocni integrację bałtyckich rynków energetycznych z Europą Północną.

    ABB zaprojektuje, dostarczy i uruchomi dwie stacje konwerterowe 700 MW wykorzystujące technologię HVDC Light. Jedna stacja powstanie w szwedzkim Nybro, a druga w litewskiej Kłajpedzie. Zamówienie obejmuje również dostawy i instalację dwóch kabli podmorskich 300 kV, każdy o długości 400 km, oraz kabli lądowych o tym samym napięciu.

    Projekt otrzyma wsparcie finansowe z funduszy unijnych, a jego zakończenie przewidziane jest na koniec 2015 roku.