ABC… uniwersalnego miernika cyfrowego

Uniwersalny miernik cyfrowy (ang. Digital Multimeter – DMM) jest jak elektroniczna taśma miernicza przeznaczona do dokonywania pomiarów elektrycznych. Może spełniać liczne funkcje specjalne, jednak przede wszystkim stosuje się go do pomiarów napięcia (w voltach), oporności (w omach) oraz natężenia prądu (w amperach). Zadaniem niniejszego artykułu jest dostarczenie podstawowych wiadomości o mierniku, niezbędnych przy jego wyborze oraz przedstawienie instrukcji obsługi tego wszechstronnego narzędzia.

Wybór uniwersalnego miernika cyfrowego (DMM)

Przy wyborze odpowiedniego miernika cyfrowego, przeznaczonego do określonych zadań, nie należy kierować się jedynie jego podstawowymi funkcjami. Trzeba dokładnie przyjrzeć się jego cechom, funkcjom, ocenić konstrukcję, jak również staranność wykonania. Kwestia niezawodności jest bowiem niezwykle istotna, a niezawodny miernik cyfrowy musi przejść wszystkie rygorystyczne testy i programy oceny.

Bezpieczeństwo użytkownika ma podstawowe znaczenie w projekcie dobrego miernika cyfrowego (fot. 1). Zapewnienie odpowiedniego miejsca dla podzespołów, podwójna izolacja i ochrona wejść – wszystko to pozwala uniknąć uszkodzenia miernika w razie niewłaściwego stosowania. Konstrukcja dobrego miernika cyfrowego powinna spełniać najnowsze i najbardziej wymagające standardy bezpieczeństwa.

 Fot. 1. Kiedy dokonujesz pomiarów obwodów pod napięciem uniwersalnym miernikiem cyfrowym bądź też innym przyrządem pomiarowym, przestrzegaj procedur bezpieczeństwa, zważaj na ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi i stosuj wyposażenie ochronne, takie jak okulary i rękawice izolacyjne.

 Uniwersalny miernik cyfrowy (DMM) — podstawowe właściwości

Rozdzielczość, cyfry i liczby

Rozdzielczość jest cechą, która wskazuje, jak dokładnych pomiarów można dokonywać za pomocą miernika cyfrowego, określić, czy możliwe jest zaobserwowanie niewielkich zmian zachodzących w mierzonym sygnale. Na przykład: jeśli miernik ma rozdzielczość równą 1mV dla 4-woltowego zakresu pomiaru, wówczas można zaobserwować zmiany o wielkości 1mV przy pomiarze napięcia 1 V.

Do określenia rozdzielczości miernika podawane są cyfry i liczby. 3,5-cyfrowy miernik może wyświetlać trzy pełne cyfry w zakresie od 0 do 9 oraz jedną „połówkę” cyfry, która wyświetla tylko cyfrę 1 lub pozostaje pusta. 31/2-cyfrowy miernik wyświetla zatem do 1999 liczb. Natomiast miernik 41/2-cyfrowy może wyświetlać do 19 999 liczb.

Znacznie dokładniejszym sposobem opisu cech miernika jest podawanie liczb rozdzielczości zamiast cyfr. Dzisiejsze 3,5-cyfrowe mierniki mogą bowiem posiadać rozszerzoną rozdzielczość, do 3200, 4000 lub nawet 6000 liczb.

Autor: Harvey Trager, Fluke Corp.