AllBrands

    Alfa Laval oferuje nową usługę AllBrands, obejmującą serwis płytowych wymienników ciepła, ich remontowanie i wymianę uszczelek w zakresie płytowych wymienników ciepła, niezależnie od ich producenta. AllBrands ma wydłużać czas i jakość działania płytowych wymienników ciepła, zarówno Alfa Laval, jak i innych producentów, i tym samym wpływać na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i serwisowych.

    www.alfalaval.com