Alstom zbuduje stację dla Tauronu Dystrybucja

    Alstom podpisał kontrakt z legnickim oddziałem Tauronu Dystrybucja na budowę stacji 110/20 kV w izolacji gazowej (GIS) o nazwie „Ustronie” i jej przyłączenie do istniejących linii napowietrznych 110 kV w Lubinie.

    Kompaktowa budowa nowej stacji pozwoli na jej ulokowanie w obrębie Lubina. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi 7 mln euro.

    W ramach kontraktu Alstom będzie odpowiedzialny za zarządzanie projektem w systemie „pod klucz”, obejmującym: prace budowlane; infrastrukturę; montaż i rozruch dwusystemowej rozdzielnicy GIS 110 kV, dwóch transformatorów mocy, zabezpieczeń pól rozdzielni i systemu sterowania i nadzoru. Alstom dostarczy również urządzenia łączności, układy pomiarowe energii; zrealizuje prace elektromontażowe i rozruchowe, a także przyłączenie do linii napowietrznych 110 kV.

    Dostarczana w ramach projektu rozdzielnica GIS będzie trzecią pod względem ilości pól rozdzielnicą Alstom Grid w Polsce. Całe wyposażenie rozdzielnicy zostanie wyprodukowane w fabrykach sektora Alstom Grid w Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii.

    Oddanie do eksploatacji planowane jest na marzec 2014 r.