AMICA wdraża oprogramowanie Wonderware

  Amica wdrożyła system Wonderware do rejestrowania i analizy przestojów produkcyjnych oraz monitorowania wydajności produkcji. Wspomaga on kontrolę oraz zarządzanie wydajnością kluczowej dla zakładu prasy, determinującej produkcję w całym Zakładzie Kuchni.  

      

  Wdrożenie wraz z testami trwało 60 dni, a już kilka miesięcy później współczynnik efektywności OEE dla monitorowanej maszyny wzrósł o ponad 5%.  

   

  Zaimplementowany system składa się z oprogramowania Wonderware do śledzenia przestojów zintegrowanego ze stacją wizualizacyjną Wonderware InTouch oraz kilku internetowych stanowisk raportowych. Takie rozwiązanie dostarcza Działowi Utrzymania Ruchu narzędzia do zbierania i raportowania danych o awariach, które do tej pory rejestrowane były przede wszystkim ręcznie. Pomaga też w przewidywaniu przestojów, pozwalając lepiej się do nich przygotować i szybciej reagować.

  System Wonderware zapewnia kontrolę pracy strategicznej dla zakładu maszyny, a automatyzując wprowadzanie danych, skraca czas tworzenia raportów oraz zmniejsza liczbę pomyłek podczas wprowadzania danych.

  Jednym z głównych powodów wyboru systemu z oferty ASTOR był intuicyjny i łatwy w obsłudze moduł raportowy, oparty o wbudowany portal internetowy DTWeb. Każdy użytkownik może tworzyć w nim dowolne raporty na temat wydajności i pracy maszyny sortując przestoje pod kątem poszczególnych powodów przestojów, zmian czy zleceń produkcyjnych.  

  Wdrożenie posiada prosty konfigurator systemu, dzięki któremu wszystkie modyfikacje systemu wykonuje we własnym zakresie Dział Utrzymania Ruchu. W przyszłości planowane jest wykorzystanie oprogramowania Wonderware do śledzenia przestojów jako mobilnej stacji diagnostycznej, która umożliwi monitorowanie wydajności i przestojów maszyn w zakładzie Amica.  

  Po wdrożeniu systemu powstała jedna, wspólna baza danych przestojów i awarii, będąca wiarygodnym źródłem informacji. Na podstawie raportów i analiz przygotowywanych z systemu, można zoptymalizować pracę prasy. Dzięki temu wiadomo, w co i jak inwestować, aby zwiększać efektywność maszyny oraz całego Zakładu Kuchni.

  System o wartości blisko 40 000 zł dostarczyła firma ASTOR, a wdrożenie wykonał Hi Tron Sp. z o.o. przy współpracy z działem technicznym Amica S.A.

  www.astor.com.pl