Analizy olejowe źródłem dobrych praktyk w serwisowaniu silników gazowych

Ponad 18500 próbek oleju z silników zasilanych biogazem igazem wysypiskowym zostało poddanych analizie w laboratoriach ExxonMobil w ramach programu Mobil Serv. Zebrane w ten sposób informacje są podstawą wielu dobrych praktyk, które pomagają oszczędzać poprzez ograniczanie prac serwisowych, wzrost produktywności i bezpieczne wydłużanie okresów między wymianami oleju w silnikach zasilanych biogazami. Zatem o czym należy pamiętać?

Podstawy serwisu olejowego

Wydłuż żywotność oleju i filtra. Wymiana płynów i części eksploatacyjnych, takich jak oleje i filtry, zwykle odbywa się co 1000-2000 godzin pracy, w zależności od rodzaju silnika gazowego i jakości paliwa. Stosowanie wysokiej jakości olejów, takich jak Mobil Pegasus™, pozwala wydłużyć okres pomiędzy wymianami oleju i filtra, skrócić czas przestojów serwisowych i obniżyć koszty utylizacji zużytego oleju.

Dopasuj program serwisowy silnika do jakości paliwa. Częstą przyczyną nieplanowanych przestojów serwisowych jest niska jakość gazu. Gaz ziemny ma mniej zanieczyszczeń i jest mniej wymagający dla silnika niż biogaz. Dlatego ważne jest, aby w przypadku używania niskiej jakości biogazu okresy serwisowe były częstsze.

Współpracuj z dostawcami. Współpraca z działem serwisowym i doświadczonymi dostawcami środków smarnych może pomóc w zapewnieniu sprawnego działania silników gazowych. Dodatkowe korzyści w zakresie kontroli pracy silników może przynieść wdrożenie programu monitoringu oleju i silnika, takiego jak na przykład wspomniany Mobil Serv Lubricant Analysis (MSLA).

Oleje do nowoczesnych silników gazowych

Trendy w konstrukcjach silników gazowych przechodzą ciągłą ewolucję, a inżynierowie projektujący silniki decydują się przekraczać kolejne granice. Siłą napędową zmian jest chęć zwiększenia mocy silników przy jednoczesnym utrzymaniu niedużych rozmiarów silników i tendencji do zmniejszenia kosztów. To wszystko zwiększa wymagania w zakresie smarowania i dlatego producenci środków smarnych opracowują nowe produkty, odpowiadające aktualnym trendom na rynku. Wśród nowości jest seria olejów Mobil Pegasus™ 1100.

Produkty z serii Mobil Pegasus™ 1100 doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach eksploatacji silników i pozwalają znacznie wydłużyć okres pomiędzy wymianami oleju. Podczas szczegółowych testów nowe oleje wykazały się doskonałą odpornością na utlenianie i stabilnością termiczną. Najnowsze oleje ExxonMobil do silników gazowych zabezpieczają nawet najbardziej obciążone elementy silnika przed zużyciem i przeciwdziałają gromadzeniu się osadów. Poniższy rysunek pokazuje skuteczność utrzymania czystości tłoków silników gazowych.

Nowościami wśród olejów do silników gazowych są Mobil Pegasus™ 1105 oraz Mobil Pegasus™ 1107. Mobil Pegasus™ 1107 jest przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych, wysokoobrotowych silników gazowych, silników z wysokim ciśnieniem użytkowym BMEP (BMEP równy lub wyższy 22bar), natomiast Mobil Pegasus™ 1105 spełnia wymagania każdego silnika, jest odpowiedni do każdego typu tłoków. Oba produkty wyróżnia dobrze zbalansowana formulacja, pomagająca 1,5-krotnie wydłużyć okresy pomiędzy wymianami w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi*. Co więcej, podczas 300-godzinnego badania w trudnych warunkach z wykorzystaniem silnika gazowego, oleje Mobil Pegasus™ 1100 wykazały doskonałą rezerwę alkaliczną (wg normy ASTM D2896), sprzyjającą wydłużeniu czasu pracy oleju i zachowaniu doskonałej czystości tłoków.

Trend zmian liczby zasadowej podczas eksploatacji

Oleje Mobil Pegasus™ 1100 charakteryzują się wyjątkową skutecznością we wszystkich przebadanych obszarach.

Więcej informacji o olejach do silników gazowych i usługach ExxonMobil dla przemysłu znajdziesz na stronie: mobil.com/industrial lub u Autoryzowanych Dystrybutorów olejów i smarów ExxonMobil (ekonaft.com.pl, mobipol.pl, smartplus.pl, dexol.pl). Bezpłatna infolinia techniczna ExxonMobil: 00 800 44 11 603, techdeskeurope@exxonmobil.com.


Źródło: ExxonMobil

*Mobil Pegasus 1105 i Mobil Pegasus 1107 to oleje typu long life, które umożliwiły 1,5-krotne wydłużenie okresów pomiędzy wymianami w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi używanymi w wysokoobciążonych silnikach zasilanych gazem ziemnym.