Antifrogen® – Ewolucja chłodziw na bazie glikoli

Wyjaśnienie wpływu wysokiej rezerwy alkalicznej na skuteczność ochrony antykorozyjnej

„Lepsza chemia – między ludźmi i planetą” – to idea, która leży u podstaw działalności naszej firmy. Oznacza to, że dzięki wykorzystaniu mniejszej ilości materiałów do tworzenia produktów o wydłużonym okresie trwałości, możemy zaoszczędzić energię i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Produkty takie jak Antifrogen®, o niskiej toksyczności i dobrych właściwościach biodegradowalności, zapewniają dłuższą żywotność bez uszczerbku dla wysokiej wydajności.

Od ponad 60 lat Clariant oferuje chłodziwa Antifrogen® na bazie glikoli (HTF), z wysoce skutecznymi dodatkami antykorozyjnymi. Roztwory wodne Antifrogen® oferują niezawodną i długotrwałą ochronę przed zamarzaniem, korozją i osadami dla zamkniętych układów grzewczych i chłodniczych. Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie, między innymi w branży HVAC&R, chłodzeniu i ogrzewaniu procesów technologicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, jako środek przeciw zamarzaniu w przeciwpożarowych systemach tryskaczowych, do kontroli temperatury procesów przemysłowych lub chłodzenia komponentów w produkcji.

Produkty serii Antifrogen® zapewniają długotrwałą ochronę antykorozyjną metali w instalacjach chłodniczych i grzewczych poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu. Ponadto Antifrogen® stabilizuje wartość pH cieczy i utrzymuje ją w optymalnym zakresie. Zapewniają ochronę różnego rodzaju metali(1) przed korozją przez wiele lat.

W przeszłości pakiety inhibitorów korozji zawierały wiele substancji, o których obecnie wiadomo, że są szkodliwe. Przykładem są pakiety zawierające borany, obecnie oznakowane jako H361d i „podejrzane o szkodliwe działanie na rozrodczość oraz dziecko w łonie matki”.

Borany były i są nadal stosowane w wielu chłodziwach obecnych na rynku, do ochrony przed korozją, co skutkuje wysoką rezerwą alkaliczną. Kiedy rozpoczęły się dyskusje na temat toksyczności boranów, Clariant zaczął zmieniać formułę swoich produktów Antifrogen® na nowoczesną technologię kwasów organicznych (OAT), stopniowo zastępując szkodliwe borany.

Od 2013 roku wszystkie produkty Antifrogen® są wolne od szkodliwych związków. Dzięki temu uzyskano niższą rezerwę alkaliczną i jeszcze wyższą ochronę antykorozyjną.

W celu określenia skuteczności działania inhibitorów korozji, stosuje się metodę badawczą ASTM D 1384, która stała się powszechnie uznanym standardem. Podczas tego testu standaryzowane próbki metali są poddawane działaniu bardzo korozyjnego środowiska(2) przez 336 godzin. Po tym czasie mierzona jest utrata wagi. Dzięki temu w obiektywny i jednoznaczny sposób, można określić szybkość korozji metali w płynie oraz jakość zastosowanego pakietu inhibitorów.

Jak widać na poniższym wykresie, nowoczesny pakiet inhibitorów korozji firmy Clariant, nawet bez boranów i przy zredukowanej rezerwie alkalicznej, zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną, również w warunkach dziesięciokrotnie wydłużonego czasu trwania testu, do 3000 godzin. W tych trudnych warunkach również rezerwa alkaliczna i pH pozostają przez długi czas stabilne.

W ramach usługi posprzedażowej Antifrogenów (www.antifrogen.com) , klienci mają możliwość wysłania próbki chłodziwa w celu monitorowania zmian jego wydajności w czasie. Laboratorium Clariant poddaje analizie około 3500 takich próbek rocznie. Badania te potwierdzają stabilne i długotrwałe działanie nowoczesnej technologii wymiany ciepła w produktach marki Antifrogen®.


  1. Metale takie jak stal węglowa, mosiądz, miedź, żeliwo, odlewane aluminium i inne stopy metali, prosimy o kontakt z antifrogen@clariant.com w celu uzyskania dalszych szczegółów.
  2. 88 °C, 6 l/h powietrza, 336 h, mieszanina syntetycznej wody żrącej i Antifrogenu®