Apator dostarczy Enei Operator liczniki

    Spółka Apator podpisała umowę ze spółką Enea Operator na dostawę przedpłatowych liczników energii elektrycznej i zestawów monterskich. Łączna wartość umowy wyniesie netto 2,9 mln zł.

    Realizacja dostaw przez Apatora nastąpi do końca 2009 r.