Applicator Steam Plant od Endress+Hauser – nowy moduł wspierający projektowanie opomiarowania układów cieplnych w energetyce i przemyśle

fot. Endress+Hauser

Endress+Hauser rozszerza funkcje popularnego oprogramowania narzędziowego Applicator o moduł „Steam Plant”, wspomagający dobór i wymiarowanie aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiarów cieplnych pary i kondensatu.

Para jest najczęściej używanym nośnikiem ciepła nie tylko w ciepłownictwie, lecz także w przemysłowych procesach technologicznych. Stąd też, Applicator Steam Plant obejmuje zarówno procesy wytwarzania i dystrybucji pary, jak też wybrane aspekty opomiarowania odbiorów technologicznych, na przykładach branży chemicznej i petrochemicznej, spożywczej i farmaceutycznej.

Oprogramowanie Applicator Steam Plant zawiera interaktywne schematy pomiarów cieplnych dla procesów wytwarzania pary, jej przesyłu i redukcji, a także dla przykładowych procesów technologicznych wykorzystujących parę jako nośnik ciepła w wybranych branżach przemysłu

Wszystkie punkty pomiarowe są powiązane ze stronami produktowymi urządzeń pomiarowych, a także konfiguratorem Endress+Hauser umożliwiających pełny dobór konstrukcji przyrządów do zadania pomiarowego. Dodatkowym wsparciem inżynierskim dla biur projektowych zajmujących się branżą AKP w technice cieplnej jest możliwość generowania rysunków technicznych lub 3 wymiarowych obiektów CAD gotowych do użycia w dokumentacji projektowej.

Oprogramowanie podpowiada dobór przyrządów do pomiary ciśnienia, przepływu, temperatury i poziomu, dopasowanych do wymogów danej branży. Użytkownik znajdzie tam link do szczegółowych informacji technicznych proponowanych produktów, z możliwością dalszego przejścia do konfiguratora on-line. W przypadku zalecenia wykonania w danym procesie kontroli jakościowej wody lub pary, proponowana jest również odpowiednia aparatura z zakresu analizy chemicznej.

Applicator Steam Plant opracowany został głównie z myślą o wsparciu inżynierskim procesu projektowania układów pomiarowych dla:

  • kotłowni przemysłowych o wydajności do 30 t/h pary, wyposażonych w kotły płomieniówkowe i płomienicowo-płomieniówkowe
  • węzłów cieplnych
  • instalacji odbiorczych wykorzystujących parę jako nośnik ciepła

Moduł Steam Plant jest więc pomocny nie tylko dla projektantów AKP dla systemów ciepłowniczych, ale również dla automatyków zajmujących się opomiarowaniem procesów cieplnych, z wykorzystaniem pary, w różnych branżach przemysłu.

Zakres procesów technologicznych objętych oprogramowaniem Applicator Steam Plant

Oprogramowanie Applicator Steam Plant jest podzielone na 5 obszarów funkcjonalnych. Trzy z nich odnoszą się bezpośrednio do procesów cieplnych, w których para występuje jako główny nośnik ciepła:

  • Wytwarzanie pary, gdzie przedstawione jest opomiarowanie cieplne na przykładzie typowej kotłowni parowej, o wydajności do 30 t/h pary, z kotłem płomienicowo – płomieniówkowym
  • Przesył/dystrybucję pary, łącznie z jej schładzaniem lub dławieniem, uwzględniając specyfikę przemian cieplnych na zaworach redukcyjnych, obniżających ciśnienie do panującego w sieci odbiorczej
  • Odbiory ciepła, gdzie widzimy nie tylko typowe zastosowania ciepłownicze, ale również przykłady odbiorów technologicznych w zastosowaniach przemysłowych pary, jako nośnika ciepła

Dwa kolejne, bloki stanowią uzupełnienie głównego ciągu technologicznego:

  • Część wodno-kondensacyjną obiegu cieplnego, obejmującą uzdatnianie wody oraz regenerację kondensatu
  • Całkowicie odrębnym, specjalistycznym zakresem jest jakościowa i ilościowa analiza fizykochemiczna czynnika obiegowego, zarówno w fazie parowej, jak i wodnej

Dowiedz się więcej: https://eh.digital/2MH0ytA


Autor: Janusz Zajączkowski, Industry Manager branży Energetyka