APS SA laureatką Innowacji 2014

  Jubileusz 20-lecia istnienia APS

  Notowana na NewConnect białostocka spółka Automatyka – Pomiary- Sterowanie SA znalazła się w gronie laureatów w regionalnym konkursie Innowacje 2014.

  APS SA zwyciężyła w rankingu w kategorii „Usługa, firma średnia ” już po raz kolejny.

  – To sukces okupiony ogromną pracą naszych pracowników oraz firm z nami współpracujących – wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie i zaangażowanie wykazane w ostatnich miesiącach  – cieszy się Bogusław Łącki, prezes APS SA. – Werdykt kapituły konkursu dopinguje nas do dalszej pracy nad naszymi systemami, a jej efektem jest doskonalenie i optymalizacja stosowanych w firmie procesów biznesowych.

  Tym razem do konkursu Kuriera Porannego i białostockiego oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej APS SA zgłosiła dwa nowatorskie systemy informatyczne B2B: eDokumenty – do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z systemem zarzadzania przepływami pracy (Workflow) oraz – zintegrowany z nim – system Forte, stanowiący bazę transakcyjną nowego systemu informatycznego.

  Systemy te automatyzują dwa procesy: realizacji zamówienia handlowego oraz proces nadzoru serwisowego nad instalacja wykonaną przez APS SA u klienta. W ramach projektu wdrożona została również technologia podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych, eliminująca w znacznym stopniu obieg dokumentacji w formie papierowej.

  – Ta inwestycja całkowicie zmieniła organizację pracy w naszej firmie – dodaje prezes Łącki.- Dzięki niej obsługa procesów biznesowych i komunikacyjnych jest realizowana elektronicznie i uwzględnia coraz większą mobilność naszych pracowników. Mamy świadomość tworzenia rzeczy ryzykownych – wszak bez ryzyka nie ma innowacyjności. Dlatego ta nagroda daje nam przekonanie, że warto walczyć z przeciwnościami by stworzyć organizację pracy opartą na współczesnych rozwiązaniach technologicznych.

  APS SA jest firmą wdrażającą nowoczesne, zautomatyzowane technologie w przemyśle. Na podstawie własnych rozwiązań i pomysłów technicznych projektuje urządzenia pomiarowe i sterujące, czuwające nad procesami technologicznymi. Te urządzenia to m.in. systemy zasilania, sterowania i nadzoru, instalacje elektryczne, a także układy pomiarowe czy układy zabezpieczeń elektrycznych. Z takich technologii korzystają głównie elektrociepłownie, zakłady ciepłownicze, wodociągi, szpitale, oczyszczalnie ścieków, ale także przemysł spożywczy. Ze względu na tę specyfikę branży, każde realizowane przez spółkę zlecenie jest unikatowe.

  W 2014 roku firma APS zautomatyzowała wiele różnych procesów przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu, w oparciu o światowej klasy technologie informatyczne i narzędzia programistyczne z najwyższej półki.

  Innowacyjne usługi zrealizowane przez APS w 2014 roku: :

  1.    Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – Warszawa – wymiana UPS w stacji SP – IV wraz z rozbudową rozdzielnie niskiego napięcia w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie.

  2.    Strabag Energy Technologies GmbH – Austria – projekt i wykonanie uziemień i odgromówki w ECB, odzysk NOx ze spalin w EC Białystok S.A.

  3.    PGNiG TERMIKA SA – Warszawa – remont układów AKPiA i instalacji elektrycznych na kotłach K-10, K-14 i K-16 oraz turbozespołach Tz-7 Tz-9 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

  4.    AGP Metro Polska S.C.- Warszawa – prefabrykacja i dostawa rozdzielnic nN do zadania pt.: Projekt i budowa II linii metra w Warszawie.

  5.    Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – Białystok – modernizacja rozdzielni 6kV i niskiego napięcia w Pompowni Głównej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku.

  6.    STRABAG Energy Technologies GmbH – Austria – budowa układów elektrycznych i automatyki instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok S.A

  7.    Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. – Warszawa – budowa układu odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok S.A

  8.    Biprokwas Kraków Sp. z o.o. – Kraków – wykonanie kompletnej instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki i instalacji zasilania w energię elektryczną aparatów i urządzeń wchodzących w skład instalacji odsiarczania spalin kotła nr 9 w EC Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu.