ArcelorMittal chce zmniejszyć emisje CO2 o 30 proc. do 2030 roku

Źródło: Pixabay

ArcelorMittal stawia sobie za cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Europie o 30 procent do 2030 roku, co ma wesprzeć koncepcję Zielonego Ładu przyjętego przez Komisję Europejską. Cel ten wpisuje się w plan firmy ogłoszony w maju tego roku, by osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie do roku 2050.

By osiągnąć swoją ambicję i zredukować emisje CO2 w Europie o 30 proc., ArcelorMittal będzie bazował na trzech różnych ścieżkach, dzięki którym możliwa będzie znaczna obniżka emisji dwutlenku węgla:

  • procesy hutnicze prowadzone w oparciu o czystą energię, np. wykorzystanie w produkcji wodoru, a także bezpośredniej elektrolizy.
  • przetwarzanie dwutlenku węgla – wykorzystanie w procesach hutniczych zamiast paliw kopalnych takich surowców jak biomasa, co pozwoli na obniżenie emisyjności hutnictwa
  • przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – przy utrzymaniu obecnej metody produkcji stali emisje dwutlenku węgla będą przechwycone i zmagazynowane lub ponownie wykorzystywane, a nie emitowane do powietrza.

Inicjatywy i technologie, które są wdrażane lub planowane przez ArcelorMittal w Europie:

  • Carbalyst – metoda polegająca na zamianie gazów hutniczych z wielkiego pieca w bioetanol. Ten projekt o wartości 120 mln euro realizowany w ArcelorMittal w Gandawie zakończy się w 2020 r.
  • IGAR – technologia przechwytywania CO2 z procesów wielkopiecowych i zamiany na gaz syntetyczny, który może zastąpić paliwa kopalne do redukcji rudy żelaza w procesie wielkopiecowym. Projekt pilotażowy prowadzony jest obecnie w ArcelorMittal w Dunkierce (Francja). 
  • Torero – projekt o wartości 40 mln euro, który zakłada produkcję biowęgla z odpadów drzewnych. Taki biowęgiel ma zastąpić paliwa kopalne obecnie używane w wielkim piecu. Pierwszy taki projekt powstaje w Gandawie, a jego uruchomienie przewidziane jest na rok 2020.
  • Redukcja rudy żelaza za pomocą wodoru – inwestycja warta 65 mln euro prowadzona jest w Hamburgu (Niemcy). Pozwoli ona zwiększyć użycie wodoru w procesie bezpośredniej redukcji rudy żelaza.
  • Przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – połączenie przełomowych technologii pozwalających zmniejszyć koszty przechwytywania, oczyszczania i skraplania CO2 powstałego z gazów odpadowych. Projekt rozpocznie się w ArcelorMittal Dunkierka w 2020 roku i już w kolejnym roku umożliwi przechwytywanie z gazów hutniczych 0,5 ton metrycznych CO2 na godzinę. 

Jesteśmy zobowiązani do dekarbonizacji przemysłu hutniczego zgodnie z porozumieniem paryskim i zobowiązaniem UE, by do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną, jaką przyjęto w Zielonym Ładzie w tym tygodniu – mówi Geert Van Poelvoorde, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie. – Nasz plan i cel obniżenia emisji w Europie o 30 proc. do roku 2030 to duży krok we właściwym kierunku. Nie mamy przy tym modelu uniwersalnego, gdyż nasze zakłady są na różnych etapach zaawansowania technologicznego. W różnych zakładach sprawdzą się więc różne technologie. Przez ostatnie kilka lat testowaliśmy wiele technologii. Teraz nadszedł czas, aby zacząć je wdrażać, mając wsparcie UE i krajów członkowskich, aby zdekarbonizować nasze procesy. ArcelorMittal wspiera Zielony Ład przedstawiony przez Komisję Europejską; uważamy, że właściwe mechanizmy rynkowe są bardzo ważną częścią umożliwiającą rozwijanie niskoemisyjnego hutnictwa. Mowa tu o podatku od śladu węglowego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który pozwoli inwestować w badania i zieloną technologię – dodaje.

Więcej informacji o działaniach ArcelorMittal na rzecz klimatu znajduje się tutaj:

https://poland.arcelormittal.com/media/artykul/news/arcelormittal-publikuje-pierwszy-raport-dotyczacy-dzialan-na-rzecz-klimatu/


Źródło: ArcelorMittal