Areva rozpoczyna współpracę z Politechniką Wrocławską

    Francuska firma energetyczna Areva podpisała porozumienie o współpracy (MoU) z Politechniką Wrocławską. Umowa przewiduje realizację działań na rzecz rozwoju współpracy w zakresie edukacji i badań w dziedzinie Energetyki Jądrowej w Polsce.

    Podpisane porozumienie jest rozszerzeniem nawiązanej już przez obie strony współpracy w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju energii jądrowej w Polsce, w ramach której zarówno studenci jak i kadra polskiej uczelni będą mieli dostęp do specjalistycznych kursów i studiów, oferowanych przez Uniwersytet Arevy, a także możliwość udziału w projektach badawczych.

    Zaangażowanie Arevy na rzecz polskiej nauki wpisuje się w ramy rządowego programu rozwoju energii jądrowej min. dzięki długoterminowej współpracy i realizacji działań kwalifikacji polskich pracowników sektora energetyki jądrowej w kluczowych aspektach, dotyczących: projektowania, budowy, bezpieczeństwa, eksploatacji, renowacji, gospodarki i składowania odpadów promieniotwórczych czy likwidacji elektrowni.

    – Studia inżynierskie wymagają praktyki, równoczesnego rozwijania wiedzy teoretycznej i umiejętności zawodowych. Areva gwarantuje zdobywania tej praktycznej wiedzy na wysokim poziomie. Nasza uczelnia jest również zainteresowana prowadzeniem badań i promocją rozwiązań technologicznych w dziedzinie energetyki i inżynierii jądrowej, stąd zaangażowanie się Arevy we współpracę z polskimi ośrodkami akademickimi takimi jak Politechniki Wrocławska może nas tylko cieszyć – ocenia prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej.