ASTOR z Diamentem Forbesa 2009

  Firma ASTOR została nagrodzona tytułem „Diamenty Forbesa” 2009 za dynamiczne zwiększanie swojej wartości. Dokładna pozycja w rankingu będzie znana w styczniu 2009 r.

  Jest to ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ostatnich trzech latach przygotowany przez miesięcznik Forbes we współpracy z Wywiadownią Gospodarczą Dun&Bradstreet.

  Lista opracowana została na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane z lat 2005 – 2007 uwzględniające m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

  Firmy zgrupowane są w trzech kategoriach zależnych od ich wielkości wg obrotów:

  • 8-50 mln PLN
  • 50-250 mln PLN
  • powyżej 250 mln PLN.

  Pełna lista firm nagrodzonych tym tytułem zostanie opublikowana 28 stycznia 2009 r. w specjalnym dodatku do miesięcznika Forbes.