Audyt energetyczny

Każdy zakład przemysłowy, niezależnie od wielkości, może czerpać korzyści płynące z audytów energetycznych.

Rosnące koszty oraz niedostatek paliw kopalnianych, coraz wyższe ograniczenia wynikające z ochrony środowiska, obawy o dostawy ropy naftowej każą postrzegać użytkowanie energii jako wartościową praktykę, która może się stać elementem finansowej strategii firmy oraz zrównoważonego planowania.

Poprzez audyt energetyczny zakład może określić szanse obniżenia swoich kosztów operacyjnych, obniżenia konsumpcji energii, przygotować się do wymogów polityki ochrony środowiska oraz osiągać cele ciągłego usprawniania ustanowione przez zarząd. Jeśli zakład zastosuje się do rekomendacji wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego, może zredukować konsumpcję energii nawet o 20%. Biorąc pod uwagę ilość energii, którą zakłady wytwórcze i produkcyjne konsumują, audyt energetyczny to rozważna inwestycja, w przeciwieństwie do znaczących wydatków – w szczególności w obecnych, ekonomicznie trudnych czasach.

Przy ocenie nawyków prowadzących do konsumpcji energii oraz określeniu sposobu ich wyeliminowania, zakład ma do wyboru dwa typy audytu:

Audyt 1. poziomu – składający się z określenia korzyści wynikających z konserwacji energetycznej w zakładzie, skrótowo opisuje właściwy sposób opomiarowania mediów, które menedżerowie zakładu mogą zrealizować, aby zredukować zużycie energii, oraz oszacowuje koszty działań zapobiegawczych. Ten poziom szczegółowości pozwala zarządowi ustanowić priorytety dla ich projektów wydajnościowych dotyczących energii oraz określić zakres przyszłego, bardziej szczegółowego audytu lub badań.

Audyt 2. poziomu – wychodzi znacznie ponad zakres audytu pierwszego poziomu, aby zidentyfikować wszystkie możliwości płynące z konserwacji urządzeń energetycznych, które są odpowiednie dla parametrów operacyjnych danego zakładu. Szczegółowa informacja, którą audyt dostarcza, jest wystarczająca do uzasadnienia projektów implementacyjnych oraz do zaangażowania się finansowego w  modyfikację lub wymianę osprzętu bądź instalacji, która jest w użyciu.

Czego się nauczysz

Wyczerpujący audyt energetyczny to proces 6 kroków:

 • analizowanie oraz zbieranie danych historycznych dotyczących zużycia energetycznego zakładu,
 • badania budynku oraz jego charakterystyki eksploatacyjnej,
 • identyfikowanie możliwości potencjalnych modyfikacji lub wymian eksploatacyjnych w celu zredukowania zużycia energii lub kosztów,
 • sporządzenie inżynieryjnych oraz ekonomicznych analiz potencjalnych modyfikacji,
 • podsumowanie korzyści płynących z konserwacji energetycznych, oszacowanie kosztów oraz wynikających z nich oszczędności tak, aby kierownictwo zakładu lub zarząd firmy mogły nadać odpowiedni priorytet i właściwie rozlokować środki,
 • przygotowanie raportu, który dokumentuje odkrycia w każdym przeanalizowanym systemie.

Oba audyty poziomu 1. oraz 2. podążają za tym procesem. Jednakże każdy audyt różni się poziomem szczegółowości, zdobywaniem danych oraz budowaniem modeli zakresu prac.

Pomyślny audyt energetyczny skierowany jest nie tylko na aspekty zachowań, operacji, utrzymania ruchu czy technologii. Również identyfikuje różne poziomy kosztów usprawnień. Te projekty, które wymagają inwestycji, będą wzbogacone o analizy finansowe, które uwzględniają zwroty z inwestycji.

Udany audyt zasugeruje rozwiązania pod klucz dotyczące konserwacji energetycznej, która zawiera rozwiązania efektywne finansowo oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wiarygodne rozwiązania określą również wydajność energetyczną budynku produkcyjnego wraz z oświetleniem, urządzeniami HVAC, instalacją wodną, parową, skompresowanego powietrza, kontroli procesu oraz systemów komputerowych i telekomunikacyjnych. Audyt zasugeruje sposoby usprawnienia pracy, kontroli oraz konserwacji wszystkich systemów.

Unowocześnienie oświetlenia może polegać na wymianie starych lamp lub osprzętu, implementacji kontroli funkcji przyćmienia oraz automatycznych wyłączników. Analiza dotycząca oświetlenia zawiera również ocenę natężenia oświetlenia, aby upewnić się, czy jest zachowany odpowiedni poziom, jak również wyeliminować nadmierne oświetlenie.

Przegląd osiągów systemu HVAC może zawierać wymianę osprzętu, wentylację sterowaną na żądanie lub konserwację osprzętu. Optymalizacja jakości powietrza jest kolejnym obszarem, na który audyt może zostać ukierunkowany.

Strategia dla minimalizacji wpływu na środowisko naturalne wynikające z użytkowania wody może zawierać wymianę konwencjonalnych systemów gorącej wody oraz linii parowych na system absorpcyjny zasilany gazem, który wykorzystuje tzw. szarą wodę (np. nieprzemysłowe ścieki), tak samo jak użycie szarej wody do spłukiwania toalet zamiast wody wodociągowej.

Usprawnienia technologiczne w zakładzie mogą oznaczać produkcję skojarzoną, czyli zasilania mieszanego energią cieplną oraz elektryczną, aby osiągnąć górną wartość oczekiwanych oszczędności, odzyskiwać ciepło ze spalin w celu ogrzewania obiektu, używać odblaskowych lub zielonych pokryć dachowych, które zredukują potrzebę używania klimatyzacji, oraz montowania falowników w celu regulacji pracy silników elektrycznych napędzających osprzęt urządzeń HVAC.

W wielu przypadkach sprężone powietrze może być używane w bardziej wydajny sposób przez sterowanie na żądanie oraz program sprawdzania przecieków powietrza. Zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu sprężonego powietrza wraz z kalibracją ciśnienia powinno być zawarte w planach dotyczących usprawnień zakładu.

Zmienianie kultury

Audyt powinien również ocenić zachowania pracowników w celu upewnienia się, czy wszyscy w organizacji znają sposób użytkowania energii. Wszystkie indywidualne zachowania muszą wspierać plany oraz strategie, które mają ograniczyć konsumpcję.

Aby audyt energetyczny dostarczył informacje o maksymalnej wartości dla zakładu, jest niezwykle ważne, by menedżerowie stworzyli kulturę świadomości energetycznej oraz ustanowili swoje oczekiwania odnośnie konsumpcji energii. W takim środowisku pracownicy wiedzą, co jest ważne oraz jakie są wobec nich oczekiwania odnośnie sposobu zachowań.

Kluczowe charakterystyki kultury świadomości energetycznej w zakładzie lub na poziomie korporacyjnym to:

 • wspólne wartości dla priorytetu działań konserwacyjnych dotyczących energii,
 • struktura lub strategia dla konserwacji energii, w której powinno być zawarte ścisłe zarządzanie oraz odpowiedzialność pracowników za wdrażanie strategii, ustanowienie celów oraz śledzenie osiągnięć,
 • zaangażowanie w pomiar osiągów oraz dążenie do ciągłej poprawy,
 • akceptacja indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie tego, co jest potrzebne dla zredukowania konsumpcji energii,
 • ciągła komunikacja, by zapewnić to, że zarząd, pracownicy oraz dostawcy będą wiedzieli, jakie są cele konserwacji energii, jak mogą pomóc w ich osiągnięciu oraz w jakim stopniu organizacja zbliża się do ich osiągnięcia.

Strategia ciągłego zarządzania energią

Audyt energetyczny to mądra inwestycja. Pomaga zakładowi przemysłowemu obniżyć zużycie energii oraz kosztów eksploatacyjnych. Jednakże przed rozpoczęciem audytu zarząd oraz pracownicy powinni zobowiązać się do przyjęcia strategii zarządzania energią oraz stosować się do programu redukcji zużycia energii, który sprawi, że zakład stanie się bardziej konkurencyjny.

Zarząd oraz pracownicy powinni również traktować audyt jako pierwszy krok do ciągłej współpracy z profesjonalistami z zakresu zarządzania energią, którzy mogą zapewnić stałą strategię doradztwa odnośnie minimalizacji konsumpcji energii oraz maksymalizacji wydajności operacyjnej, takiej, jakiej dany zakład potrzebuje. W innym przypadku audyt najprawdopodobniej będzie tylko kolejnym raportem, który zostanie odłożony na półkę, gromadząc kurz.

Artykuł pod redakcją Kamila Żarów

Autor: Jerry Spaulding