Audytel stawia na doradztwo logistyczne

    Firma rozszerza ofertę o usługi doradcze w sferze logistyki dostaw, produkcji i dystrybucji oraz zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).

    Firma analityczno-doradcza Audytel rozbudowuje portfolio świadczonych usług o doradztwo z dziedziny logistyki oraz szeroko rozumianego zarządzania łańcuchem dostaw (SCM – Supply Chain Management).

    Doradztwo logistyczne realizowane jest przez nowy dział biznesowy Audytela, zbudowany na bazie wyspecjalizowanej firmy Konslog. Konsultanci tej firmy mają za sobą wieloletnie doświadczenie menedżerskie w pionach logistycznych dużych międzynarodowych koncernów oraz liczne zrealizowane projekty z zakresu doradztwa logistycznego dla firm w różnych sektorach gospodarki. Dyrektorem nowego działu Audytela został ekspert w sprawach logistyki, założyciel Konslogu, Krzysztof Miziński.

    – Logistykę trzeba uszyć na miarę firmy – mówi Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego. – Przekonaliśmy o tym naszych klientów zarówno w kompleksowych projektach doradczych obejmujących cały łańcuch dostaw, jak i w mniejszych przedsięwzięciach, dotyczących wybranych obszarów zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji oraz recyklingu.

    – Rozszerzenie kompetencji i profilu usług o doradztwo w sferze logistyki jest naturalną konsekwencją rozwoju naszej firmy – dodaje Emil Konarzewski, Partner Zarządzający Audytela. – Zaczęliśmy naszą działalność od niszowego obszaru audytów telekomunikacyjnych, aby stopniowo rozszerzyć ją na kolejne płaszczyzny: doradztwo i analizy teleinformatyczne, optymalizację procesów zakupowych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych, a od ubiegłego roku – optymalizację kosztów zużycia energii. Nasze wejście w dziedzinę logistyki zostało zresztą niejako wymuszone przez klientów Audytela, gdyż realizując coraz bardziej złożone projekty doradcze niejednokrotnie wkraczaliśmy w obszary zależne od infrastruktury ICT, w tym w szczególności w obszar logistyki.