AUTOMOTIVE 2015

W dniach 23-24 kwietnia br. w Zakopanem odbędzie się konferencja dedykowana branży automotive. Tematem przewodnim spotkania ekspertów będzie „cyfryzacja i optymalizacja produkcji”.

Konferencja organizowana jest przez Konfederację Lewiatan – Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz firmę Siemens pod auspicjami Akademii Górniczo-Hutniczej, Centralnego  Instytutu Ochrony Pracy, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT oraz Polskiej Izby Motoryzacji.

W bieżącym roku tematyka w sposób szczególny obejmie zagadnienia praktyczne, w tym studia przypadków.

Na pierwszą edycję konferencji zaplanowaliśmy trzy panele dyskusyjne. Pierwszego dnia zostanie poruszona tematyka innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych w przemyśle samochodowym – mówi Dariusz Germanek z firmy Siemens, jeden z pomysłodawców konferencji. W drugim dniu, na konkretnych przykładach wdrożeń, zostaną omówione kwestie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych oraz sposoby efektywnego zarządzania zasobami w przemyśle samochodowym.

Goście będą mieli możliwość wysłuchania referatów z zakresu sterowania procesami wytwarzania i kontroli jakości, robotyzacji przemysłu samochodowego, czy wpływu jednostek badawczo-rozwojowych na przemysł motoryzacyjny.         

Organizator zaplanował także odbywające się równolegle warsztaty techniczne dla inżynierów.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają:

•    technologów i inżynierów produkcji,

•    osoby odpowiedzialne za zakupy oraz planowanie inwestycji,

•    kierowników działów utrzymania ruchu,

•    kierowników działów konstrukcyjnych,

•   kadrę naukową wiodących polskich uczelni technicznych.

Partnerami konferencji są: AIUT, MJ Group, KUKA, Lapp Kabel, LUCA Logistic Solutions, SimTec.

Data i miejsce konferencji: 23-24.04.2015, Zakopane, hotel Aries****

Koszt uczestnictwa wynosi: 590 PLN netto. Koszt obejmuje udział w konferencji, materiały, wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Więcej informacji oraz rejestracja: www.konferencja-automotive.pl