Autonomiczny robot mobilny MiR500 obniża koszty transportu w Schneider Electric

Zakład Schneider Electric Industries Bukowno wdrożył autonomicznego robota mobilnego MiR500 do transportu produktów pomiędzy linią produkcyjną a magazynem.

Lider na rynku autonomicznych robotów mobilnych (ang. autonomous mobile robots, AMR), Mobile Industrial Robots (MiR), poinformował o wdrożeniu robota mobilnego MiR500 w zakładzie Schneider Electric Industries w Bukownie. Autonomiczny robot mobilny, MiR500, transportuje wyroby gotowe o masie do 400 kg pomiędzy produkcją a magazynem, przyczyniając się do optymalizacji logistyki wewnętrznej, obniżenia kosztów działania i poprawy bezpieczeństwa. Decyzja o wyborze robota MiR była podyktowana jego, elastycznością, bezpieczeństwem pracy, udźwigiem oraz prostotą obsługi.

Obniżenie kosztów logistycznych

Schneider Electric Industries Bukowno szacuje, że okres zwrotu z inwestycji w autonomicznego robota mobilnego MiR500 będzie szybki. Zakład jest w stanie redukować koszty logistyki wewnętrznej, koszty transportowe, a także liczbę zużywanych palet – na tej podstawie wyliczono ROI.

„Wdrożenie robota mobilnego, zdolnego do transportowania dwóch warstw produktów na jednej palecie, pozwoliło umieszczać więcej towaru w ciężarówce. W ten sposób redukujemy koszty transportu. Mniejsza jest także liczba zużywanych palet, co także ogranicza koszty” – Agnieszka Należnik-Jurek, kierownik działu technicznego, Schneider Electric.

MiR500 pracuje przez całą dobę w systemie trójzmianowym. Robot pokonuje 8 typów pętli, każda z nich ma średnio 140 m. W ciągu jednej zmiany robot przejeżdża średnio 5,5 – 6 km. Po otrzymaniu od magazyniera misji robot pobiera pustą paletę z magazynu i jedzie z nią na linię produkcyjną. Następnie MiR500 odstawia pustą paletę na stojak, zabiera paletę pełną wyrobów gotowych i wraca z nią na magazyn. Jeżeli po dojechaniu do magazynu nie ma misji do wykonania, robot automatycznie odjeżdża i ładuje się.

„Autonomiczne roboty mobilne MiR pozwalają firmom na optymalizację transportu wewnętrznego bez zmian w layoucie zakładu, oferują duży udźwig, są elastyczne i intuicyjne w obsłudze. Zalety te dostrzegli inżynierowie Schneider Electric Industries Bukowno” – mówi Łukasz Mąka, menedżer ds. robotów MiR, Astor.

Robot MiR500 jest wyposażony w moduł MiR Pallet Lift do podnoszenia, który ułatwia dźwiganie całych palet ze stelaża MiR Pallet Rack. Zainstalowane czujniki I/O połączone z siecią Wi-Fi przekazują na bieżąco pozycję robota. Pozwala to w sposób ciągły monitorować trasę transportowanych palet. W wykorzystywanym w Bukownie systemie kontroli SE Andon dostępne są informacje o wszystkich zamówieniach, parametrach i misjach robota. Po kilku miesiącach Schneider Electric był w stanie na tyle zoptymalizować transport wewnętrzny, że możliwe było podłączenie robota do jeszcze jednego procesu produkcyjnego. Stary układ AGV typu line follower nie pozwalał na żadne przedstawienie linii, za każdym razem wymagał przekonfigurowania całej operacji. Dzięki elastyczności robota MiR Schneider Electric może szybko i bez dodatkowych kosztów przeorganizować przestrzeń wewnątrz zakładu, ponieważ do zmian nie musi już korzystać z usług firmy zewnętrznej.

Zwiększone bezpieczeństwo

Lasery 360 stopni śledzące w sposób ciągły otoczenie robota mobilnego gwarantują bezpieczeństwo. W porównaniu do wykorzystywanego wcześniej wózka AGV, który mógł przeoczyć obecność człowieka na swojej drodze, robot MiR pracuje w bezpieczny sposób w dynamicznym środowisku – wykrywa ludzi oraz maszyny i zatrzymuje się lub omija pracowników oraz przeszkody. Kamery 3D oraz skanery laserowe to standardowe wyposażenie robotów mobilnych MiR.

Bezpieczeństwo zwiększa także sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. Tuż przed wjazdem do pomieszczeń z ludźmi MiR500 sygnalizuje dźwiękiem swoją obecność. Po odczekaniu zaprogramowanego czasu robot wjeżdża do pomieszczenia. MiR500 wyposażony został także w blue spot – niebieskie światło obowiązkowe dla poruszających się maszyn w Schneider Electric.

„Wdrożenie robota MiR zostało dobrze odebrane przez zespół inżynierów. MiR500 przewozi obecnie palety z towarem o maksymalnej masie około 400 kg, pracując na 3 zmianach, 24h na dobę. Korzyści dostrzegają zwłaszcza magazynierzy, według których obsługa MiR jest bardzo prosta, a webowy interfejs przyjazny dla użytkownika. Doceniają oni także ilość miejsca, którą udało się odzyskać po usunięciu wózków wykorzystywanych przez AGV” – mówi Marcin Hat, inżynier ds. automatyzacji procesów produkcyjnych, Schneider Electric.

Schneider Electric korzysta z robotów MiR także w Bułgarii, Francji i we Włoszech.

Film ilustrujący pracę robota MiR500 w Schneider Electric: