Azoty Tarnów zbudowały nowoczesną instalację odbioru popiołu

  14 mln zł kosztowała uruchomiona we wtorek z Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach instalacja odbioru popiołu z zakładowej elektrociepłowni. Inwestycja nie tylko znacząco zmniejszy ilość odpadów ale także pozwoli zarobić na sprzedawanym odbiorcom zewnętrznym popiele.

  Rocznie w elektrociepłowni wytwarzania energii cieplej w postaci pary technologicznej i wody grzewczej oraz energii elektrycznej powstaje około 100 tys. ton pulpy żużlowo-popiołowej.

  Spółka od kilku lat planowała takie zmiany. By móc zagospodarować jak największą część odpadów. Prezes Tarnowa Jerzy Marciniak przyznawał, że to właśnie zakładowa elektrociepłownia najbardziej obciążała środowisko. Nic wiec dziwnego, że trwały prace nad rozwiązaniem tego problemu.

  Do czasu modernizacji gospodarczo wykorzystywano jedynie 20 proc. popiołu, sprzedając go odbiorcom zewnętrznym. Reszta trafiała na składowisko odpadów Czajka II. Oddanie do użytku nowej instalacji odbioru popiołu pozwoli na całkowite jego zagospodarowanie jako surowca wtórnego.

  Prace nad projektem zagospodarowania popiołów rozpoczęły się w 2009 roku.

  W ramach inwestycji powstały trzy silosy stalowe o pojemności 600 m sześc. każdy, do których trafiać będzie popiół z kotłów elektrociepłowni – dwóch pyłowych i jednego fluidalnego.

  Przeprowadzony w maju 2012 roku rozruch technologiczny potwierdził uzyskanie zakładanych parametrów pracy instalacji w zakresie wydajności i doboru urządzeń.

  Podmioty zainteresowane popiołem będą mogły go odebrać transportem kolejowym lub samochodowym dzięki modernizacji zaplecza technicznego, w ramach której przeprowadzono remont torowiska oraz zbudowano rozjazd kolejowy i stację załadunkową przystosowaną do załadunku wagonów kolejowych oraz autocystern samochodowych.

  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 mln zł. Inwestycja Tarnowa została dofinansowana z projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ok. 4 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach”. Spółka przewiduje, że nakłady na inwestycję zwrócą się w ciągu 4 lat.

  Popioły mogą być wykorzystywane jako cenny surowiec dla wielu gałęzi przemysłu, szczególnie betonowego, materiałów budowlanych, a także w drogownictwie, przemyśle cementowym i górnictwie (składowanie skojarzone – wypełnianie podziemnych wyrobisk razem z odpadami powęglowymi) oraz przy niwelacji terenu, stabilizacji powierzchni i rekultywacji.

  Obecnie głównymi odbiorcami są betoniarnie, cegielnie i cementownie. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi klientami, a całość tych działań z pewnością wygeneruje dla Spółki dodatkowe zyski. To nie jedyny sposób zarabiania. Spółka zanotuje spore oszczędności związane ze zmniejszeniem kosztów składowania odpadów.

  www.wnp.pl