B&R wspomaga Politechnikę Poznańską

  W ramach kontynuowanej przez firmę B&R misji współpracy nauki z przemysłem w lutym b.r. podpisano umowę z Instytutem Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej.

  Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony uczelni prof. dr hab. Ryszard Nawrowski, ze strony firmy B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.- General Manager/Prokurent, Paweł Łoś.

  Umowa ma na celu podniesienie jakości kształcenia studentów, propagowanie nowoczesnych rozwiązań stosowanych obecnie w przemyśle, a także komunikowanie wymagań rynku pracy wobec automatyków przemysłowych.

  Podpisaniu umowy towarzyszyło przekazanie uczelni sprzętu do wyposażenia laboratorium, którymi były zestawy sterowników PLC z modułami wejść/wyjść lokalnych i zdalnych połączonych po sieciach przemysłowych Profibus DP oraz Ethernet POWERLINK. Przekazany sprzęt to wydajne jednostki CPU z rodziny X20, które pozwalają na realizację szeregu ćwiczeń laboratoryjnych takich jak działanie i konfiguracja systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, komunikacja w sieciach przemysłowych czy szybkie prototypowanie układów sterowania za pomocą automatycznego generowania kodu programu z Matlab/Simulink. Obecnie studenci wykorzystują sprzęt w ramach zajęć z „Systemów rozproszonych” oraz „Systemów czasu rzeczywistego”.

  W ramach umowy uczelnia dysponuje oprogramowaniem narzędziowym B&R Automation Studio w wersji uniwersyteckiej, które może być zainstalowane i używane w celach edukacyjnych przez każdego pracownika i studenta Wydziału.

  Nawiązana współpraca umożliwi Instytutowi Automatyki i Inżynierii Informatycznej unowocześnić i uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz pozwoli na rozwiązywanie istotnych problemów technicznych. Dla firmy B&R podjęta współpraca jest kolejnym krokiem na drodze zacieśniania kontaktów ze światem nauki.