Bardzo dobre wyniki Grupy Azoty w pierwszym półroczu

  Największy polski koncern chemiczny Grupa Azoty zakończył I półrocze tego roku przychodami na poziomie 5,2 mld zł. Zysk netto firmy wyniósł rekordowe 771 mln zł.

  Jak przyznaje spółka – wyniki ekonomiczne uległy zdecydowanej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było w głównej mierze konsekwencją objęcia konsolidacją wyników spółki Grupa Azoty ZA Puławy od dnia nabycia tj. 18 stycznia 2013. W wyniku tej transakcji został rozpoznany jednorazowy zysk z tytułu nabycia w wysokości 446 mln zł, który wpłynął na zwiększenie wyników finansowych raportowanego okresu.

  Wkrótce otwarcie ważnej instalacji chemicznej w Chorzowie

  – Analizując wyniki głównych segmentów biznesowych można zaobserwować znaczący wzrost o ponad 35 proc. rok do roku przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w segmencie nawozowym, głównie wskutek uwzględnienia przychodów Puław. Efekt skali działalności, wsparty utrzymującą się stabilną sytuacją cenową zwłaszcza w obszarze nawozów azotowych i półproduktów pozwolił zrealizować wyższą marże EBITDA na poziomie 17 proc. w stosunku do 14 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego – powiedział komentując wyniki segmentu nawozowego wiceprezes Andrzej Skolmowski, odpowiedzialny za finanse i IT.

  Segment chemia obejmujący dawny segment OXO, mocznik techniczny oraz melaminę zrealizował przychody wyższe o blisko 81 proc. rok do roku głównie wskutek korzystnej sytuacji cenowej w obszarze melaminy (niska podaż produktu na rynku głównie w I kwartale przełożyła się na realizacje wzrostów cen o blisko 32 proc.). Powyższy wzrost sprzedaży nie przełożył się na podobną dynamikę marży EBITDA, która rok do roku zanotowała spadek do poziomu 8 proc. (z poziomu 11 proc. za analogiczny okres ubiegłego roku) – co było głównie efektem niekorzystnej sytuacji popytowo cenowej produktów OXO (w tym głownie plastyfikatorów) z odnotowanym spadkiem sprzedaży o blisko 40 proc. i w konsekwencji ograniczeniem produkcji, wzrostem kosztów stałych na jednostkę produktu i spadkiem realizowanych marż.

  W segmencie tworzyw i pigmentów mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendu I kwartału 2013 roku. Utrzymujące się wysokie ceny kluczowych surowców (głównie ropopochodnych w segmencie Tworzyw) oraz utrzymująca się silna presji cenowa głównych produktów spowodowała znaczący spadek marży EBITDA do poziomu -3 proc. dla tworzyw (15 proc. w pierwszej połowie 2012 roku) oraz 0 proc. dla pigmentów (24 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego).