Bart i Instal-Filter S.A. łączą siły

Roman Burgiel, BART i Miroslaw Litke, Instal-Filter

BART Sp. z o.o. obejmuje większościowy pakiet akcji INSTAL-FILTER S.A. To mocny krok w kierunku konsolidacji branży instalacji przemysłowego oczyszczania powietrza w Polsce. 

Firma BART Sp. z o.o. dokonała w dniu 8 grudnia zakupu 60,1% akcji INSTAL-FILTER S.A. Celem transakcji jest przede wszystkim budowa silnego podmiotu w branży przemysłowego oczyszczania powietrza, zdolnego efektywnie wykorzystywać szanse rynkowe w Polsce i Europie, poprzez wzmocnienie oferty produktów, usług i rozwiązań oraz synergię działań. Integracja kapitału spółek i ich rocznego obrotu na poziomie 150 milionów złotych rozpoczęły proces rynkowej konsolidacji.

BART Sp. z o.o. to wiodący w Polsce integrator systemów na rynku inwestycji przemysłowych, specjalizujący się w instalacjach sanitarnych, a w szczególności systemach odpylania procesowego, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Jego roczne obroty sięgają 90 milionów złotych. Dzięki przejęciu sterów w spółce INSTAL-FILTER S.A., o przychodach netto ze sprzedaży wynoszących w 2020 roku 57,9 mln złotych, której głównymi technologiami są odsiarczanie spalin oraz filtracja i neutralizacja gazów, zyskuje poszerzenie skali działania, możliwość współpracy z Klientami z nowych segmentów, a ponadto zakład produkcyjny dla wsparcia i rozwoju własnych rozwiązań filtrowentylacyjnych.

Wspólna oferta Bart oraz Instal-Filter, wraz z budową nowej rodziny produktów, będzie bazą do dalszego, dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Połączenie sił ma na celu wykorzystanie wzajemnych synergii oraz możliwości rozwoju, niedostępnych dla samodzielnie działających przedsiębiorstw.  W efekcie, działania o charakterze produkcyjnym, dystrybucyjnym i badawczo-rozwojowym nabiorą istotnego tempa oraz poprawią swoją efektywność. 

– W wyniku przejęcia, powstanie Grupa łącząca dwie z sukcesem działające firmy na rynku polskim z już pewnymi doświadczeniami eksportowymi. Bart otrzyma dostęp do produktów Instal-Filter z możliwością rozwoju swojej linii produktowej, co równocześnie pozwoli na wyjście z ofertą poza granice kraju. Instal-Filter rozszerzy dostęp do rynku w związku z wykorzystaniem działań handlowych Barta – mówi Roman Burgiel, Prezes Zarządu BART Sp. z o.o. – Przed nami emocjonujący czas integracji firm oraz przygotowania się do dynamicznego wzrostu. Nie wykluczamy dalszych akwizycji, również poza Polską – dodaje.

Prezesem Zarządu INSTAL-FILTER S.A. został pan Roman Burgiel. Mirosław Litke pozostaje w Zarządzie Spółki na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.