BASF zwiększa bezpieczeństwo pracy

    Miniony rok był kolejnym, w którym niemiecki koncern chemiczny BASF zanotował spadek liczby wypadków. Firma ma też ambitne plany co do spadku ilości chorób zawodowych u swoich pracowników.

    Plan koncernu zakłada ograniczenia wypadków w pracy o 80 proc. do roku 2020 (w porównaniu z rokiem 2002). W roku 2012 w zakładach BASF odnotowano 1,7 wypadków w pracy na milion godzin pracy (2011: 1,9). W porównaniu z rokiem 2002 wskaźnik wypadków powodujących tymczasową utratę zdolności do pracy obniżył się o 48 PROC. (2011: minus 42 PROC.). Firma stara się promować i monitoruje bezpieczeństwo pracy poprzez ocenę ryzyka, regulaminy bezpieczeństwa, seminaria i audyty. Przykładowo ponad połowa wszystkich pracowników BASF z ponad 400 zakładów wzięła udział w globalnej inicjatywie odnośnie bezpieczeństwa, uczestniczyła w warsztatach i omawiała temat bezpieczeństwa.

    Innym ważnym wskaźnikiem dla kierownictwa BASF jest „Health Performance Index” (HPI). Służy on do pomiaru wyników w zakresie ochrony zdrowia. Wskaźnik obejmuje dane dotyczące potwierdzonych przypadków chorób zawodowych, planowania medycyny ratunkowej, pierwszą pomoc, działania zapobiegawcze i promowanie zdrowego trybu życia. Maksymalna wartość wynosi 1,0; celem BASF jest osiągnięcie rocznej wartości powyżej 0,9. W 2012 roku HPI wyniósł 0,89.

    Również w zakresie działań dotyczących bezpieczeństwa produktów BASF wyznaczył sobie dobrowolny cel. Do 2020 roku firma dokona przeglądu oceny ryzyka dla wszystkich produktów sprzedawanych na świecie w ilości powyżej 1 tony rocznie. W ubiegłym roku cel ten zrealizowano już w 45 proc. (2011: 30 proc.).