Bernard Controls – Układ sterowania typu MasterStation

BERNARD CONTROLS wprowadza na rynek nową gamę siłowników przeciwwybuchowych, a także układ oparty o magistralę terenową typu Master Station. Ta Master Station firmy BERNARD CONTROLS, zaprojektowana w celu ułatwienia sterowania i kontroli dużej liczby zaworów z napędem, stanowi gotowy system uwzględniający krytyczne aspekty instalacji dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

W porównaniu z tradycyjnym układem połączeń przewodowych, sieć typu fieldbus pozwala pozyskiwać znacznie więcej informacji, a przy tym optymalizować okablowanie obiektu i redukować ogólny koszt instalacji. W przeważającej liczbie przypadków, architektura kontrolna zawiera urządzenie określane jako Master Station, zainstalowane między rozproszonym systemem sterowania DCS a siłownikami.

 

Ta Master Station firmy BERNARD CONTROLS oferuje w szczególności trzy kluczowe korzyści, które są szczególnie ważne dla użytkowników, choć bywają często zaniedbywane przy projektowaniu instalacji.

Występują dwa rodzaje magistrali stosowanych do zarządzania komunikacją typu fieldbus. Może to być system „właścicielski’, który wymaga od użytkownika podłączania urządzeń wyłącznie tego samego dostawcy. Natomiast system zwany „otwartym” umożliwia podłączanie siłowników i czujników różnych marek, dzięki czemu można swobodnie wybrać jednego czy kilku dostawców. Wybranie systemu otwartego nadaje więc danej instalacji większą elastyczność i ułatwia administrowanie obiektem. Dlatego też firma BERNARD CONTROLS wybrała do wszystkich rozwiązań technicznych typu fieldbus otwarty protokół PROFIBUS DPV1.

Większość systemów typu fieldbus oferuje niezły poziom niezawodności. W przypadku redundantnych systemów tego typu, współpracujących z automatyką, dostępność o wartości powyżej 99.99% występuje często. Bezpieczeństwo jest cechą krytyczną dla każdego złożonego procesu. Tak więc poziom bezpieczeństwa powinien w niektórych przypadkach zostać podwyższony poprzez uruchomienie całkowicie redundantnej komunikacji pomiędzy Master Station a urządzeniami podrzędnymi (poprzez zdublowanie połączeń magistrali i interfejsów łącznikowych). Jednakże w niektórych przypadkach, ciągłość obu linii połączeń może zostać przerwana w tej samej chwili: kiedy odłącza się siłownik od urządzenia w celu przeprowadzenia konserwacji, wówczas rzutować to będzie na całą instalację skoro sygnał nie może poprawnie przepływać. Jest więc niezmiernie ważne, by w takich okolicznościach istniało rozwiązanie techniczne, które umożliwia zachowanie ciągłości połączenia.

Zaprojektowane tak, by połączyć w sobie technologię automatyczną, całkowitą redundancje oraz ciągłość magistrali, urządzenie Master Station firmy BERNARD CONTROLS stanowi niezawodny system, który zabezpiecza instalacje.

Skuteczność: Łączność cyfrowa umożliwia użytkownikowi uzyskanie bardzo wielu informacji o obiekcie. Urządzenie Master Station firmy BERNARD CONTROLS potrzebuje jedynie 1 do 3 sekund by zeskanować całą instalację, przy równoczesnym przekazywaniu licznych instrukcji.

Urządzenie Master Station przeważnie zostaje umiejscowione w pobliżu obiektu, przez co umożliwia ułatwiony dostęp do danych o zaworach z napędem mechanicznym w celu ich konserwacji. Dostępność takich danych, jak krzywe momentu, ilość operacji, czas działania, alarmy, stan komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami – może okazać się cenną pomocą przy przeglądach okresowych, przez co ogranicza się nieplanowane przestoje, dzięki czemu poprawia się jeszcze dostępność obiektu.