Bezpieczeństwo funkcjonalne obniża ryzyko

Liczba wypadków przy pracy jest ogromna. Każdego roku ulega im ponad 313 milionów ludzi. Koszty związane z nimi mogą wielokrotnie przewyższyć wartość samego zakładu. Stuprocentowe bezpieczeństwo nie jest możliwe, jednak obniżenie ryzyka do akceptowalnego poziomu już tak.

Według United Kingdom Health Safety and Environmental Committee 90% wszystkich wypadków było wynikiem błędu ludzkiego lub wadliwie zaplanowanego procesu. Co więcej, 65% awarii systemów bezpieczeństwa ma miejsce, zanim powstanie konieczność ich użycia.

Tymczasem, według LSN Research, firmy, których kultura zorientowana jest na bezpieczeństwo, obniżyły liczbę wypadków o 15%, a także zwiększyły terminowość dostaw o 12%. Ważne jest też, by same urządzenia wykorzystywane w procesie spełniały wymogi normy PN-EN 61508, która jest normą bazową dla systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Więcej informacji w infografice oraz na stronie: https://www.processpioneers.com/pl/urzadzenia-cyfrowe/nowy-liquiphant-ftl51b/


Endress+Hauser