Biuletyn dla klientów STILL

    Biuletyn STILLive będzie wydawany w trybie miesięcznika. Znajdą się w nim m.in. informacje o ważnych dla firmy wydarzeniach, jak również opisy wybranych produktów. Nie zabraknie także najciekawszych, z punktu widzenia klienta, informacji dotyczących promocyjnych ofert wynajmu sprzętu, zakupu używanych wózków widłowych czy usług serwisowych. W każdym numerze będzie można znaleźć kilka słów o wybranym partnerze firmy STILL.

     Podstawą dobrych kontaktów z klientami jest regularnie i konsekwentnie prowadzona komunikacja – mówi Borys Wochna, Prezes Zarządu firmy STILL Polska – Z tego względu staramy się stale uruchamiać nowe kanały komunikacyjne, usprawniające przekazywanie istotnych informacji.

    Biuletyn informacyjny jest dystrybuowany wśród kontrahentów firmy STILL pocztą, ale także bezpośrednio przez doradców handlowych czy punkty serwisowe. Został również zamieszczony na stronie internetowej www.still.pl.