Bliski koniec modernizacji Cementowni Górażdże

  W decydującą fazę weszła jedna z największych inwestycji na rynku cementowym na naszym kontynencie, realizowana za blisko 500 mln złotych. Górażdże Cement zakończył właśnie modernizację drugiej linii technologicznej, zwiększając swoje możliwości produkcyjne.

  Dzięki tej inwestycji spółka będzie w stanie wyprodukować 12 tys. ton klinkieru na dobę a roczny poziom produkcji zwiększy do ponad 5 mln ton cementu.

  – Rozbudowa zakładu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cement zarówno w Polsce, jak i na świecie – mówi Andrzej Balcerek, prezes zarządu spółki – To najważniejsza inwestycja w ponad 30. letniej historii firmy.

  Na krajowym rynku w 2010 r. sprzedano 15,4 mln ton tego materiału budowlanego. Według prognoz, w tym roku popyt na niego w Polsce wzrośnie do ok.17 mln ton (o 10 proc.), by w 2012 r. zwiększyć się o kolejne kilka procent. Tylko w I kwartale 2011 r. sprzedaż cementu w kraju była większa o 45,2 proc. niż w analogicznym okresie ub.r.

  Pomimo tej tendencji, zapotrzebowanie na cement na rynku krajowym odbiega od jego zużycia w krajach zachodniej Europy. Obecnie na jednego Polaka przypada przeciętnie ok. 400 kg tego materiału, podczas gdy średnia europejska wynosi ok. 550 kg a w państwach znajdujących się na szybkiej ścieżce rozwoju popyt na cement osiąga nawet 1000 kg na osobę rocznie.

  Budowa nowej linii technologicznej rozpoczęła się w maju 2010 r. Realizacja inwestycji umożliwi obniżenie kosztów produkcji oraz przyniesie wymierne efekty dla środowiska – np. zredukowane będzie jednostkowe zużycie energii na tonę klinkieru, zmniejszy się emisję CO2 z paliw, obniży poziom powstającego w czasie produkcji hałasu oraz zwiększy możliwośc wykorzystania paliw alternatywnych w procesie produkcji cementu.

  – Zastosowanie najnowocześniejszych, dostępnych w świecie technologii pozwoliło nam znacząco podnieść zdolności produkcyjne i umocnić naszą pozycję na krajowym rynku cementu – dodaje prezes Balcerek.