Blokada odłączająca

Problem: Narzędzie pneumatyczne jest zasilane przez linię sprężonego powietrza z szybkozłączką. W jaki sposób można zablokować dopływ powietrza na czas naprawy?

Rozwiązanie: Należy zastosować żeńską szybkozłączkę pasującą do umieszczonej na linii sprężonego powietrza. Nawiercić otwór, przez który przejdzie element blokujący. Podłączyć żeńską szybkozłączkę i zainstalować element blokujący.

Zgłaszający: Mark Comes, Inspektor służby ruchu, Ferro Corp., Evansville, Indiana