Bosch patentowym mistrzem Europy

  Firma Bosch, która otrzymała 838 patentów, została patentowym mistrzem Europy 2012 r. Wynik ogłosił Europejski Urząd Patentowy. Portfolio Boscha powiększyło się do ponad 90 000 aktywnych świadectw patentowych.

  W ubiegłym roku Bosch zgłosił do opatentowania ponad 4 700 wynalazków. Europejski Urząd Patentowy zarządza centralnym przyznawaniem świadectw patentowych w 38 krajach zrzeszonych w Europejskiej Organizacji Patentowej(EPO).

  Grupa Bosch przeznacza rocznie ponad 8% swoich obrotów na badania i rozwój. W 2012 r. była to kwota ok. 4,5 mld euro. Na całym świecie w działach badawczo-rozwojowych Bosch zatrudnia ponad 42 000 pracowników, z tego 20 700 w Niemczech. Patenty chronią wyniki ich pracy przed kopiowaniem. Osoby trzecie mogą korzystać z wynalazków poprzez nabycie licencji.

  Nie wszystkie dobre pomysły zostają patentami i nie wszystkie patenty stają się produktami. Jest to często bardzo żmudny proces. – Przykładem może być elektroda w naszym filtrze cząstek stałych, umożliwiająca ograniczenie emisji pyłów zawartych w spalinach produkowanych przez kotły na biomasę zainstalowane w domach jednorodzinnych, mówi Dietmar Steiner, jeden z wynalazców w firmie Bosch. Spalanie w kotłach biopaliw, pozwala uzyskać zerowy bilans emisji CO2, jednak powstałe w wyniku utleniania części stałe niosą ze sobą szkodliwy pył.

  Można go usunąć właśnie przy pomocy filtra cząstek stałych: w rurze wylotu spalin wytwarza się w tym celu silne pole elektryczne. Następnie nośniki ładunku elektrycznego łączą się z pyłem w spalinach. Elektroda przyciąga naładowane elektrycznie cząstki pyłu, wyjaśnia Steiner, fizyk pracujący w dziale badawczo-rozwojowym w Schwieberdingen, pod Stuttgartem.

  Elektroda w całości pokryta pyłem wymaga oczyszczenia. Pierwsze koncepcje rozwiązania tego problemu Steiner wraz ze swoim zespołem projektowym sformułował w 2006 r. Podczas rozpalania kotła następuje poruszenie elektrody poprzez odchylenie elementu bimetalowego. Dzięki temu pył z elektrody zostaje strząśnięty do popielnika kotła.

  – Naszym celem było ograniczenie częstotliwości oczyszczania filtra do maksymalnie dwóch razy w roku, mówi Steiner. Filtr ma zatrzymywać ponad 85% drobnego pyłu.

  Pierwsze modele wynalazku powstały w 2006 r., wniosek patentowy został złożony w 2008 r. W roku 2010 patent na elektrodę opublikowano, ale przyznanie patentu miało miejsce dopiero rok później. Prowadzone są już negocjacje w sprawie udzielenia licencji z firmami z branży grzewczej, które są bardzo zainteresowane wykorzystaniem tej metody oczyszczania spalin.