Bosch wspiera rozwój Przemysłu 4.0

Werner Struth, członek zarządu spółki Bosch

Podczas tegorocznych targów w Hanowerze (13 – 17.04) Bosch zaprezentował szerokie portfolio produktów oraz rozwiązań dla tzw. Przemysłu 4.0, czyli produkcji zintegrowanej w sieci. Były to m.in. czujniki komunikujące się za pośrednictwem internetu, innowacyjne rozwiązania programistyczne, napędy i sterowania wyposażone w funkcje komunikacyjne, a także asystent produkcji z serii APAS. Bosch z powodzeniem stosuje zaprezentowane rozwiązania w swoich zakładach produkcyjnych.

– Przemysł 4.0 umożliwia obniżenie kosztów, m.in poprzez ograniczenie zużycia zasobów i wzrost wydajności pracy. Dodatkowo przyczynia się także do wzrostu jakości – powiedział dr Werner Struth, członek zarządu spółki Bosch, odpowiedzialny za system produkcji oraz sektor przedsiębiorstwa Industrial Technology.

Warunkiem sukcesu zintegrowanej produkcji jest według Strutha nie tylko technologia: – Obecnie, w poszczególnych krajach w Europie mamy do czynienia z różnorodnym prawodawstwem w zakresie ochrony danych. Aby przedsiębiorstwa mogły korzystać z ogromnego potencjału biznesowego UE i być konkurencyjne również na skalę światową, jeszcze w tym roku konieczne jest wdrożenie ogólnoeuropejskiego rozporządzenia o ochronie danych. Ponadto niezbędna jest szybka i niezawodna wymiana danych. Dlatego Struth apeluje o jak najszybszą rozbudowę wydajnych łączy komunikacyjnych: – Mamy w Europie optymalne warunki dla rozwoju Przemysłu 4.0, a hamuje nas zbyt wolny internet. Niezawodne połączenie z internetem jest dziś równie ważne jak woda bieżąca, infrastruktura transportowa czy energia elektryczna.

Zorientowanie na potrzeby klientów

– Zintegrowana produkcja jest dziś rzeczywistością w firmie Bosch. Potrzebne do tego maszyny, oprogramowanie i koncepcja są już w użyciu w wielu naszych zakładach produkcyjnych na świecie – powiedział Struth. – W przypadku niemieckiego przemysłu maszynowego integracja stwarza nam szansę utrzymania silnej pozycji na rynkach międzynarodowych także w przyszłości. Zwłaszcza nowe modele biznesowe, dostosowane do potrzeb klientów, będą w pełni rozwijać potencjał zintegrowanego przemysłu.

Diagnostyka przez internet umożliwia inteligentne modele serwisowania

Należy tutaj wymienić m.in. nowy pakiet usług o nazwie Online Diagnostics Network (ODiN). Za pośrednictwem platformy programistycznej bazującej na technologii chmury danych, Bosch Rexroth jest w stanie w sposób ciągły rejestrować i analizować tryby działania systemów hydraulicznych. Można w ten sposób odpowiednio wcześniej wykryć zużycie części. W ramach umowy serwisowej Rexroth może przekazywać zalecenia dotyczące koniecznych prac serwisowych oraz je wykonywać. Pozwala to obniżyć koszty konserwacji. Inteligentne serwisowanie umożliwia także znaczące obniżenie ryzyka awarii systemu. Szczególnie w przypadku dużych systemów stosowanych, np. przez huty czy kopalnie surowców może to przynieść ogromne oszczędności kosztów, jakie powodują wszelkie awarie. To samo dotyczy także maszyn opakowaniowych dla wyrobów spożywczych i farmaceutycznych, w przypadku których wymagana jest najwyższa dyspozycyjność przy często zmieniających się cyklach produkcji.

– Bezpieczna obsługa danych to we wszystkich obszarach działania zintegrowanej produkcji najważniejsza z kompetencji – dodał Struth, podkreślając znaczenie ochrony i bezpieczeństwa danych dla szerokiej akceptacji rozwiązań oferowanych w ramach koncepcji Przemysłu 4.0.

Jednym z ważnych aspektów jest np. autoryzowany dostęp do maszyn produkcyjnych. Dostęp taki zapewnia spółka Bosch Software Innovations oferująca nowe rozwiązanie o nazwie Remote Service Manager. Rozwiązanie umożliwia autoryzowanemu serwisantowi zdalny dostęp do maszyny w celu zbadania jej stanu, wykrycie, a często także usunięcie usterki bez konieczności dojazdu do maszyny. Podczas targów w Hanowerze Bosch prezentuje m.in., w jaki sposób można zdalnie serwisować asystenta produkcji APAS. Za pomocą rozwiązania Remote Service Manager można także zainstalować w maszynach nowe oprogramowanie. Z kolei Bosch Connected Devices and Solutions zademonstruje czujniki, które precyzyjnie rejestrują ruchy podczas transportu skrzyni towaru. Ruch i pozycję można śledzić za pomocą aplikacji na ekranie urządzenia mobilnego. Czujnik światła wykrywa krytyczne zdarzenia, np. niespodziewane otwarcie skrzyni. Korzyścią użytkownika jest większa przejrzystość procesów w łańcuchu przewozowym.

Wydajna produkcja małych partii

Jednym ze znaków szczególnych koncepcji Przemysłu 4.0 jest wydajna produkcja małych partii produktu, np. części zamiennych do starszych maszyn i samochodów lub do prototypów nowych produktów. Odlewnia Bosch Rexroth przyspieszyła produkcję odlewów dzięki zastosowaniu drukarek 3D, które wykonują rdzenie odlewnicze i formy zgodnie ze specyfikacją klienta. Na targach w Hanowerze odlewnia prezentuje, jak można skrócić zarówno czasy dostaw, jak koszty wykonania poszczególnych odlewów. Klienci przesyłają specyfikację danej części do odlewni, gdzie drukarka 3D wykonuje odpowiedni rdzeń piaskowy lub bardziej złożone formy. Dzięki temu można zrezygnować z kosztownego rozwijania oraz produkcji indywidualnych narzędzi do wykonywania form. Pozwala to obniżyć koszty produkcji prototypów i małych serii oraz skraca cykl produkcji od otrzymania danych do gotowego produktu.

Fot. Bosch