Brak chętnych na PZL Sędziszów

    Ministerstwo Skarbu Państwa oglosiło zakończenie procedury prywatyzacji spółki Wytwórnia Filtrów „PZL Sędziszów”

    Proces prywatyzacji Spółki Wytwórnia Filtrów “PZL Sędziszów” SA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, podjęty na podstawie ogłoszonego publicznie (w dn. 26 lipca 2010 r.) zaproszenia do negocjacji w sprawie nabycia 1 055 700 akcji tej spółki, został zakończony bez wyboru oferenta.

    Jednocześnie resort podjął decyzję o ponowieniu procesu w trybie przetargu publicznego.