Branżowe różnice płacowe

  Na wysokość wynagrodzeń inżynierów, znacząco wpływa branża w której pracują. Z danych zawartych w Branżowych Raportach Płacowych, opracowanych przez Bank Danych o Inżynierach, wynika, że najwięcej zarabiają inżynierowie pracujący w budownictwie i nieruchomościach – średnie wynagrodzenie tutaj wynosi 5742 zł . Elektrotechnika i energetyka to branża, w której wynagrodzenia inżynierów są najniższe – średnia to 4656 zł.

  Analitycy BDI przeanalizowali wynagrodzenia inżynierów za III kwartał 2008 roku,  w 5 sektorach gospodarki: Budownictwo, nieruchomości, development; Chemia, petrochemia, tworzywa sztuczne; Elektrotechnika i energetyka; Maszyny, urządzenia, narzędzia oraz Motoryzacja. Z uzyskanych danych, wynika, że na najwyższe wynagrodzenie liczyć mogą inżynierowie związani z budownictwem.

  Kluczowym czynnikiem, który kształtuje poziom wynagrodzeń w tej branży, jest wysoka koniunktura i popyt na usługi budowlane. Liczba nowych inwestycji w tym obszarze wymagała odpowiedniego zaplecza kadrowego, w głównej mierze inżynierskiego. Dlatego też pracodawcy skłonni byli oferować bardzo wysokie wynagrodzenia, by tylko pozyskać odpowiedniego pracownika i pomyślnie sfinalizować projekt. Inżynierowie o odpowiednich kwalifikacjach, swobodnie mogli przebierać w ofertach pracy i podnosić swoje oczekiwania finansowe, mając gwarancję, że  nie zostaną bez pracy. Także czynnik emigracji, a tym samym brak „rąk do pracy”. przyczyniła się do gwałtownego wzrostu płac w budownictwie – Komentuje Kamila Jarząb, Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży w BDI.

  Energetyka, branża w której, wg Branżowych Raportów Płacowych BDI, średnie płace są najniższe, jest zarazem najlepiej rokującą branżą, w ocenie Moniki Budzyńskiej, Konsultantki ds. Rekrutacji w BDI.

  Sektor energetyczny w najbliższym czasie, ma największe perspektywy rozwoju. Planowane uwolnienie rynku energetycznego i co za tym idzie wzrost cen energii, spowoduje zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami z tego sektora. Na pewno pojawi się także nowa konkurencja, która, analogicznie do sytuacji jaka ma miejsce obecnie w budownictwie, wymusi na pracodawcach podwyżki wynagrodzeń, w celu pozyskania lub zatrzymania dobrych pracowników. Duże wartości kontraktów w tym sektorze oraz powiązanie sprzedaży z serwisem również sprzyja wzrostowi wynagrodzeń – dodaje Budzyńska.  

  Z pośród pozostałych branży, wysokie wynagrodzenia wciąż oferuje przemysł motoryzacyjny. Zaawansowane technologie wykorzystywane w tym sektorze, wymagają od kandydatów fachowej wiedzy i znajomości języków obcych. A to już bezpośrednio przekłada się na wysokość wynagrodzeń. Z informacji uzyskanych od inżynierów i przedstawionych przez analityków BDI w Branżowych Raportach Płacowych, wynika, że inżynierowie znający dobrze chociaż jeden język obcy zarabiają średnio o ponad  20% więcej niż inżynierowie nie znający lub słabo znający języki obce. 

  Z danych zawartych w Branżowych Raportach Płacowych BDI, wynika, że na wysokość wynagrodzeń inżynierów, nawet pracujących w tej samej branży, wpływ ma region zatrudnienia. Wciąż widoczne są różnice płacowe w regionach mocno uprzemysłowionych takich, jak Mazowsze, Śląsk czy Dolny Śląsk a regionach o niższym potencjale gospodarczym.

  Tam gdzie występuje największa koncentracja firm, pojawią się problemy z dostępnością wysoko-wyspecjalizowanej kadry. W celu pozyskania wartościowych pracowników, firmy podnoszą wynagrodzenia. To z kolei wpływa na polepszenie sytuacji materialnej, wzrost wydatków i kosztów życia w danym regionie. Tym sposobem machina znowu się napędza: ze względu na popyt, rosną ceny, pracownicy, nie chcą obniżać standardów życia, udają się pod podwyżki a pracodawca, wiedząc, że trudno będzie mu znaleźć nowego pracownika przystaje na zaproponowane warunki – Komentuje Kamila Jarząb z BDI.

  Analitycy BDI przygotowali również zestawienie z  wynagrodzeniami inżynierów na poszczególnych stanowiskach. Dzięki dostępowi do  indywidualnych  danych o kandydatach, widać jak duże rozbieżności płacowe występują, nawet wśród osób o tych samych kompetencjach i doświadczeniu, pracujących w tej samej branży do tego w tym samym  województwie. 

  Na różnice w wynagrodzeniach inżynierów o tych samych kompetencjach, duży wpływ ma wielkość firmy i struktura zatrudnienia. Istotny jest również typ produktu firmy oraz wartość zawieranych kontraktów. Firmy, które współpracują z kilkoma odbiorcami ale na dużą skalę, oferują z reguły lepsze warunki płacowe – komentuje Monika Budzyńska z BDI.    

  Dane przedstawione w Branżowych Raportach Płacowych BDI dotyczą ostatniego miesiąca III kwartału 2008 roku, czyli okresu przed załamaniem rynku finansowego. Następne wydanie, za IV kwartał, pokaże nam czy, i jak, kryzys odbił się na płacach w poszczególnych branżach. Już dziś można sądzić, że pierwszymi ofiarami nadchodzącej recesji, będzie branża budowlana i motoryzacyjna. 

  Na pytania dotyczące rynku pracy inżynierów odpowiedzą specjaliści BDI. Korespondencję prosimy kierować na e-mail: media@bdi.com.pl ; tel. (0-22) 572 78 00,  kom. 501-290-292

  Osoby kontaktowe dla mediów:  Kamila Jarząb – Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży

  Cały raport można zamówić na www.bdi.com.pl