Case study: przykład udanej integracji systemów

Fot. 2. Kontener skanujący ma kształt sześcianu o boku 10 stóp (ok. 3,05 m), który przylega do innego kontenera, stanowiącego magazyn właściwy. Kontener skanujący wykorzystuje technologię RFID do śledzenia posiadających znaczniki pozycji, które są wnoszone i wynoszone z tego kontenera. Źródło: JS2 System Solutions

Firma JS2 System Solutions z siedzibą w Centerburg w stanie Ohio musiała zmodernizować i zintegrować cały istniejący sprzęt i oprogramowanie dla produkowanych przez siebie opatentowanych magazynów mobilnych. Zadania te powierzyła firmie MartinCSI z Plain City, zajmującej się integracją systemów.

Produkty JS2 System Solutions – zautomatyzowany mobilny magazyn narzędzi (automated mobile tool facility – AMTF), przenośne urządzenie do wydawania narzędzi i materiałów (portable asset dispensing device – PADD) oraz kontener skanujący (scan cube) – to w pełni funkcjonalne, sterowane automatycznie, mobilne magazyny narzędzi (tool cribs), które oferują nieprzerwanie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) najwyższy poziom sterowania, niezawodności i mobilności (fot. 1). Magazyny mobilne mogą być umieszczone na placu budowy, gdzie będą służyć jako magazyny narzędzi i materiałów dla pracujących tam robotników. Taki mobilny magazyn automatycznie śledzi pobieranie oraz zdawanie narzędzi i sprzętu bez potrzeby zatrudniania magazyniera. Aby było to możliwe, każdy z magazynów mobilnych musi mieć wbudowaną technologię, która obejmuje ogniwa obciążnikowe (z czujnikiem nacisku, wagi), czytniki RFID, kontrolę dostępu, elektroniczne mechanizmy blokujące oraz awaryjną kontrolę dostępu.

Mobilne magazyny firmy JS2 System Solutions wykorzystują technologie: kontroli dostępu, RFID, elektronicznych wag koszowych (bin-scale) i kodów kreskowych do realizacji dokładnego i aktualnego w czasie śledzenia stanów magazynowych narzędzi, sprzętu i materiałów. Ponadto realizują bezprzewodową łączność sieciową, co umożliwia komunikację z nimi na odległość. Firma JS2 System Solutions oferuje również kompleksową platformę programistyczną do zarządzania zapasami, którą wykorzystuje w każdym wyprodukowanym magazynie. Aby magazyn działał bez zakłóceń, oprogramowanie musi współdziałać ze sprzętem, co pomaga w monitorowaniu dostaw.

Fot. 1. Wnętrze przenośnego urządzenia do wydawania narzędzi i materiałów (PADD) firmy J2S System Solutions. Pojemniki na elementy/części wykorzystują technologię wagi elektronicznej do śledzenia pozycji magazynowych. Wagi elektroniczne automatycznie kompensują tarę pojemników. Źródło: JS2 System Solutions

Zasada działania magazynów mobilnych

Każdy użytkownik otrzymuje klucz w postaci kodu FOB lub PIN, który umożliwia wejście do mobilnego magazynu. Po wprowadzeniu tego kodu jest on weryfikowany i użytkownik uzyskuje dostęp do kontenera magazynowego, w którym przechowywane są narzędzia i materiały. Każde narzędzie przechowywane w tym magazynie ma swój znacznik RFID. Natomiast małe elementy/części są przechowywane w pojemnikach (koszach) spoczywających na wagach elektronicznych. Użytkownik pobiera to, co jest mu potrzebne do wykonania pracy, i opuszcza magazyn. Gdy otwiera drzwi, aby wyjść, kosze z elementami/częściami są ważone, zaś anteny RFID skanują pobrane narzędzia i wprowadzają odpowiednie zmiany w stanach magazynowych. Kontener skanujący odczytuje znaczniki RFID, gdy użytkownik pobiera dane pozycje z przyległego do danego kontenera skanującego kontenera magazynowego, zawierającego narzędzia i sprzęt posiadające znaczniki RFID. Wszystkie dane są następnie wysyłane do systemu zarządzającego zapasami w celu śledzenia pobranych pozycji (fot. 2–3).

Fot. 3. Wnętrze kontenera skanującego. Źródło: JS2 System Solutions

Proces integracji systemów

Aby zintegrować i zmodernizować omówione komponenty, firma JS2 System Solutions zwróciła się o pomoc do firmy MartinCSI z Plain CIty. – Korzyści, jakie może zapewnić dobry, wykwalifikowany integrator systemów, to prawidłowe rozeznanie, zaprogramowanie, zarządzanie projektem, właściwe zaplanowanie rozwiązania, wykonanie schematów i dokumentacji projektowej, które będą zgodne ze specyfikacją projektu – mówi Lindsey Kielmeyer, menedżer produktu w firmie JS2 System Solutions.

Firmie MartinSCI zlecono przeprowadzenie rozeznania oraz przetestowanie najnowszych technologii w celu modernizacji magazynu mobilnego. Ponadto firma ta opracowała schematy elektryczne i logiki systemu sterowania, zaprogramowała i opracowała sterownik PLC w języku drabinkowym. Następnie przeprowadziła testy działania tego sterownika zarówno u siebie, jak i w miejscu aplikacji w firmie JS2 System Solutions.

Podczas tego procesu MartinCSI musiała skontaktować się z firmą, która stworzyła dla JS2 System Solutions oprogramowanie do zarządzania stanami magazynowymi. Firma ta miała siedzibę na innym kontynencie, tak więc pracownicy MartinCSI natrafili na problemy związane z różnicą czasu. – Upewniłem się, że przyjdę do biura bardzo wcześnie, tak aby móc się skontaktować z firmą dostarczającą oprogramowanie – mówi Bill Sellito, wiceprezes ds. technicznych w MartinCSI. – Ponieważ jesteśmy integratorem systemów, odpowiadamy za to, by zachować należytą staranność w stosunku do naszego klienta.

Firma MartinCSI dostarczyła także dokumentację końcową po skutecznym uruchomieniu mobilnych magazynów klienta. – Nie sądzę, by ktoś jeszcze tak starannie zbadał te produkty, których używaliśmy w projekcie – mówi Lindsey Kilemeyer. – Wszystko zostało w pełni przetestowane, zaś wyniki zaprezentowano w jasny i kompletny sposób. Przed zakończeniem wdrażania projektu wykonano staranne testy. Zawsze gdy mamy jakiś problem, jest on szybko rozwiązywany przez firmę Martin CSI.

Na pytanie: „Czego oczekiwać od integratora systemów, aby zapewnić sobie najlepszą usługę?”, Lindsey Kielmeyer odpowiada: „Należy poszukiwać kogoś, kto jest skoncentrowany na spełnianiu naszych oczekiwań i działa uczciwie”.


Laura Mann jest koordynatorem marketingu w firmie MartinCSI.