Centrum Technologiczne Yamazaki Mazak powstaje w Katowicach

    Yamazaki Mazak, jeden z największych, światowych producentów obrabiarek skrawających do metalu, buduje w Katowicach Centrum Technologiczne.

    Yamazaki Mazak w chwili otwarcia w 2004 roku swego oddziału w Polsce wybrał Katowice, biorąc po uwagę rozmieszczenie polskiego przemysłu, możliwości komunikacyjne oraz dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Dziś w Katowicach przy ul.Sobieskiego mieszczą się biura Yamazaki Mazak Central Europe Oddział w Polsce. W chwili obecnej oddział zatrudnia 21 osób, w działach handlowym, technologicznym i serwisowym.

    Centrum Technologiczne, które kierownictwo Yamazaki Mazak Corporation zdecydowało ulokować w Katowicach, stanie się ośrodkiem dystrybucji i serwisu obrabiarek CNC produkcji Yamazaki Mazak, ale przede wszystkim miejscem wdrażania najnowszych technologii obróbki metalu oraz podnoszenia kwalifikacji dla polskich specjalistów w tej dziedzinie. Działalność Centrum koncentrować się będzie na wsparciu technicznym i technologicznym dla użytkowników obrabiarek, serwisie produktów Yamazaki Mazak oraz organizowaniu kursów szkoleniowych dla ich nabywców i użytkowników. W tym sensie znaczenie Centrum Technologicznego Mazak dalece będzie wykraczać poza sam fakt zatrudnienia kilkudziesięciu osób, gdyż swym działaniem będzie wspierać polski przemysł, poczynając od największych użytkowników obrabiarek, m.in. w przemyśle lotniczym, samochodowym i maszynowym, a kończąc na setkach małych poddostawców, produkujących komponenty dla wszystkich branż przemysłu.