CEZ zwiększa produkcję energii w Polsce

  W pierwszym półroczu 2011 r. produkcja energii elektrycznej przez CEZ w Polsce była o 3 proc. większa niż w tym samym okresie roku 2010. W całym roku 2011 r. CEZ spodziewa się w Polsce wzrostu produkcji energii o 3 proc.

  – Wyższa produkcja w polskich elektrowniach w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest wynikiem świadczenia usług wspomagających Operatora Systemu Przesyłowego przez Elektrownię Skawina w drugim kwartale 2011 r. – wyjaśnia CEZ.

  Czeski koncern spodziewa się, że w całym roku 2011 jego produkcja w Polsce będzie większa o 3 proc. niż w roku 2010.

  – W zrost oczekiwanej rocznej produkcji energii elektrycznej jest wynikiem maksymalizacji wolumenu biomasy spalanej w Elektrowni Skawina i Elektrociepłowni Elcho – wyjaśnia CEZ.

  W pierwszym półroczu w Polsce CEZ wyprodukował 1,1 TWh, plany na cały rok przewidują produkcję w wys. 2,1 TWh.

  CEZ spala biomasę w kotłach fluidalnych w EC Chorzów oraz w kotłach pyłowych w Elektrowni Skawina. Docelowo w 2011r. w kotłach EC Elcho Chorzów oraz Elektrowni Skawina ma być spalane ponad 200 tys. ton biomasy rocznie.

  W lipcu br. CEZ informował, że w ramach nowego projektu Biomasa Skawina, realizowanego przez Elektrownię Skawina, firma ma zamiar rozbudować dotychczasową instalację o dodatkowe urządzenia, służące przygotowaniu paliwa biomasowego i zwiększeniu produkcji energii odnawialnej.

  Projekt Biomasa Skawina obejmuje działania o charakterze organizacyjnym, logistycznym oraz projektowo-budowlanym. W wyniku już podjętych działań, Elektrownia Skawina drogą przetargu wybrała firmę zewnętrzną, która opracuje koncepcję i projekt oraz wybuduje nową instalację na biomasę.

  Docelowo elektrownia Skawina chce zwiększyć produkcję energii odnawialnej o 6 proc. w stosunku do energii wyprodukowanej w 2010 roku.