Chłodnia kominowa w Elektrowni Siersza do modernizacji

    Tauron Wytwarzanie ogłosił przetarg na modernizację ponad 80-metrowej chłodni kominowej w Elektrowni Siersza w Trzebini.

    Główne zamierzenia inwestycji to m.in. przywrócenie stanu technicznego chłodni, umożliwiającego jej dalsze działanie w przeciągu 20 lat, a także obniżenie temperatury wody chłodzącej na dopływie do skraplacza, w celu zwiększenia sprawności bloku nr 1.

    Zamawiający oczekuje, że prace będą realizowane w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. Termin składania ofert ustalono na 4 kwietnia, a wadium wynosi 425 tys. zł.

    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę będą brane: cena (80 proc.), gwarancja (10 proc.) oraz temperatura wody chłodzonej (10 proc.). Przetarg nie jest objęty Prawem zamówień publicznych

    Elektrownia Siersza w Trzebini została wybudowana w latach 1962-1970. Jej obecna osiągalna moc elektryczna wynosi 666 MW, a cieplna 36,5 MW.