Co się w biznesie opłaca… i dlaczego leasing?

Podobno dobry pomysł to w biznesie połowa sukcesu. Aby go jednak zrealizować, potrzeba jeszcze właściwych ludzi, nowoczesnego sprzętu i odpowiedniego finansowania. Szczególnie ostatni warunek jest często trudny do spełnienia i może być największą przeszkodą w rozwoju działalności gospodarczej. Nasilająca się na rynku konkurencja wymaga od firm produkcyjnych nieustannych inwestycji. Poszukując optymalnych rozwiązań, aby utrzymać wysoką jakość usług z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń oraz maszyn w zakładach produkcyjnych, coraz więcej przedsiębiorców odkrywa wyjątkowe zalety leasingu. Kamil Muskus – Dyrektor Badań i Rozwoju z firmy Compass Money wyjaśnia, co stanowi o szczególnej atrakcyjności tej metody finansowania. 

Leasing pozwala wyposażyć firmę produkcyjną w niezbędne środki trwałe, takie jak samochody, maszyny budowlane, cale linie technologiczne, a także sprzęt biurowy czy nieruchomości. Niemal zawsze ich zakup za gotówkę jest mniej opłacalny niż dowolna forma leasingowania. W połączeniu z nieskomplikowanymi formalnościami czyni to leasing najtańszym i najbardziej dostępnym sposobem na sfinansowanie pomysłów na biznes” – podkreśla Kamil Muskus i dodaje – „W przypadku nabywania przez firmę produkcyjną maszyn i urządzeń oraz całych linii technologicznych, które można uruchomić od razu po ich zakupie, a także sprzętu i urządzeń, typu wózki widłowe, rynek leasingu nieustannie się rozwija. Teoretycznie możemy wziąć w leasing każdą maszynę, po wcześniejszym wydaniu pozytywnej decyzji przez leasingodawcę – niezależnie od tego, czy jest to maszyna produkowana seryjnie, czy nietypowa, jednostkowa maszyna produkcyjna”.

Finansowa płynność i… niższe podatki

„W Polsce z leasingu korzysta zaledwie co piąty przedsiębiorca, podczas gdy w zachodniej Europie średnia ta jest ponad dwa razy wyższa.” – mówi Kamil Muskus z Compass Money. Zdaniem Kamila Muskusa, Dyrektora Badań i Rozwoju wynika to głównie z niskiego poziomu wiedzy na temat zalet tej formy finansowania: „Niski wkład własny i oprocentowanie, możliwość uzyskania leasingu już od pierwszego dnia działalności oraz korzystanie z atrakcyjnych produktów dodatkowych, takich jak ubezpieczenia czy karty paliwowe – to tylko niektóre argumenty szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale wciąż za słabo kojarzone z leasingiem”.

Ekspert firmy Compass Money zwraca również uwagę na inne korzyści, czekające na leasingobiorcę: „Rata leasingowa zmniejsza podstawę opodatkowania, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami jest kosztem uzyskania przychodu. Warto także wspomnieć o braku branżowych ograniczeń w zakresie finansowania oraz elastyczności przy spłacie zobowiązania, najczęściej dostosowanej do potrzeb i możliwości przedsiębiorcy”.

Realizacja pomysłów na wyciągnięcie ręki

Rosnąca konkurencja oraz coraz wyższa jakość oferowanych usług wymaga od firm stałego unowocześniania parku maszynowego. Dlatego warto skorzystać ze specjalnej oferty leasingowej, dzięki której można używać w swojej działalności najnowszych maszyn i urządzeń, między innymi maszyn do obróbki drewna i metalu, wszelkiego rodzaju maszyn drukarskich, a nawet maszyn do foliowania lub pakowania, a także wózków widłowych, maszyn budowlanych i drogowych.

Maszyny i urządzenia produkcyjne możemy wziąć zarówno w leasing finansowy, jak i operacyjny. Dzięki leasingowi finansowemu korzystający (leasingobiorca)  wykazuje maszynę w swoich aktywach, dzięki czemu dokonuje od niej odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty uzyskania przychodu. Natomiast przy leasingu operacyjnym  przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych firmy leasingowej. Zatem obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych leży po stronie leasingodawcy. Jednak kosztami uzyskania przychodu korzystającego z leasingu są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu, korzystający, czyli leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu umowy.

Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca nabywa wskazaną przez leasingobiorcę maszynę i udostępnia mu ją do korzystania za określonym wynagrodzeniem, co najmniej równym cenie nabytej rzeczy. Wynagrodzenie spłacane jest w ratach leasingowych, a po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot umowy na własność. „Taka forma finansowania umożliwia zatrzymanie gotówki i przeznaczenie jej na inne, niezbędne działania. Pozwala to stworzyć bufor bezpieczeństwa na trudne, nieprzewidzialne sytuacje biznesowe i w efekcie pomaga zachować firmie płynność finansową” – wyjaśnia Dyrektor Badań i Rozwoju z firmy Compass Money.

Firmy leasingowe w poszukiwaniu nowych klientów  mają w swojej ofercie coraz bardziej elastyczne rozwiązania. Często stosowaną praktyką jest nabywanie w leasing używanych maszyn oraz urządzeń produkcyjnych. Jest to idealne rozwiązanie  dla  przedsiębiorców z zakładów produkcyjnych, którzy mają niższe obroty lub  dopiero rozpoczęli własną działalność, ponieważ pozwala zatrzymać posiadane środki finansowe na bieżąca działalność operacyjną. Taka umowa leasingu różni się od standardowej umowy. W przypadku maszyn używanych pod uwagę brane są takie czynniki jak: wiek, stan techniczny maszyny, oraz stopień wyeksploatowania, które określają  jej wartość. Oględzin urządzenia dokonuje rzeczoznawca. Na potrzeby leasingu część urządzeń i maszyn można sprowadzić również  z zagranicy. Finansowanie poprzez leasing pozwala również skrócić okres amortyzacji maszyn lub urządzeń produkcyjnych  2,5-krotnie.

Rynek leasingu to obecnie jedna z bardziej strategicznych gałęzi  gospodarki” – mówi Kamil Muskus ekspert firmy Compass Money – „Leasing, obok kredytów i pożyczek stał się głównym źródłem finansowania różnych inwestycji.  Z funduszy pochodzących od firm leasingowych finansowana jest co trzecia inwestycja sektora przedsiębiorstw. Jednak rola leasingu nie ogranicza się wyłącznie do zabezpieczenia efektywnego i bezpiecznego systemu dostępu  środków na inwestycje.  Leasing to również wskaźnik całej krajowej gospodarki” – dodaje Kamil Muskus.

W chwili obecnej leasing stanowi główną formę finansowania inwestycji, skupiającą cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Z jednej strony, korzystającemu z leasingu przysługuje prawo do używania towarów niebędących jego własnością,  natomiast z drugiej strony, korzystający dokonując płatności za używanie przedmiotu leasingu, spłaca jednocześnie jego wartość. W początkowym okresie głównymi przedmiotami umów leasingu były środki transportu oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane w działalności gospodarczej. Z czasem  jednak rozpiętość środków trwałych, które finansowane są przy pomocy leasingu uległa znacznemu rozszerzeniu, obejmując również sprzęt i licencje komputerowe, nieruchomości oraz wszelkie inne inwestycje.

Dla przedsiębiorców zakładów produkcyjnych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą leasing maszyn lub całych linii technologicznych może okazać się jedyną możliwością sfinansowania tych inwestycji. Banki w swoich ofertach przeważnie wymagają od właścicieli firm udokumentowania prowadzenia działalności przez co najmniej rok, a tymczasem firmy leasingowe mają  oferty dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność już od trzech miesięcy. Dodatkowo leasing daje możliwość dostosowania rat leasingowych do indywidualnych potrzeb klienta.