Coca-Cola na gazie

    Coca-Cola HBC SA oraz ContourGlobal (firma specjalizująca się w projektach energetycznych) uruchamiają w Europie inicjatywę zmierzającą do redukcji emisji gazów przemysłowych. Plan zakłada stworzenie 15 elektrowni skojarzonego (jednoczesnego) wytwarzania energii i ciepła w rozlewniach Coca-Coli w jedenastu krajach europejskich. W pierwszej fazie projektu zainstalowanych zostanie 19 silników gazowych GE Energy Jenbacher o całkowitej mocy wynoszącej 58 MW. Silniki gazowe pracować będą w rozlewniach w Polsce, Austrii, Czechach, Grecji, Irlandii, Północnej Rosji, Rumunii, Serbii, na Słowacji oraz na Ukrainie i we Włoszech. Każda rozlewnia, w której zainstalowane zostaną silniki gazowe GE Jenbacher, będzie mogła obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad 40% rocznie.

    Silniki GE Jenbacher zasilane gazem ziemnym będą wytwarzać energię elektryczną, ciepło oraz chłód użytkowy, zaspokajając zapotrzebowanie Coca-Coli na niezawodne, lokalne źródło energii.

    W ramach kontraktu z ContourGlobal, GE dostarczy systemy Jenbacher JMS 620 GS-N.L, w tym rozwiązania do odzyskiwania ciepła z płaszcza wodnego, chłodnicy pośredniej oraz ropy, a także układy kontrolne DIA.NE XT do sterowania blokami. Silniki zostaną dostarczone pod koniec 2008 r. oraz w 2009 r.

    www.ge.com/energy

    www.coca-colahbc.com