Collaborative Project Portal

  Schneider Electric, globalny specjalista w zarządzaniu energią uruchomił innowacyjny profilowany portal społecznościowy stworzony dla osób zajmujących się projektami zarządzania energią – Collaborative Project Portal. Portal, znajdujący się pod adresem collaborate.schneider-electric.com oferuje szybki dostęp do osób, informacji i technologii, które ułatwią technicznym użytkownikom końcowym realizację projektów zarządzania energią.

  Strona internetowa Schneider Electric, jest pierwszym prywatnym narzędziem do zarządzania projektami w branży. Umożliwia kontakt w czasie rzeczywistym z profesjonalistami Schneider Electric ds. zarządzania energią, inżynierami systemów oraz dostęp do najlepszych praktyk i rozwiązań. Portal dysponuje rozbudowanymi funkcjami do spotkań online oraz mechanizmami portalu społecznościowego, które umożliwiają klientom obniżenie kosztów, skrócenie czasu wprowadzenia na rynek oraz podniesienie wydajności w projektach zarządzania energią. Wzrost wydajności projektów zarządzanych za pomocą portalu jest szacowany na 1030 proc.

  Portal daje klientom bezpośredni dostęp do certyfikowanych architektów systemów energetycznych Schneider Electric (Certified Energy Architect, CEA) odpowiedzialnych za nadzór nad całą realizacją projektu.

  Każdy członek globalnego zespołu po stronie klienta dysponuje stałym dostępem do portalu za pośrednictwem funkcji spotkań online, która ma możliwości redakcji na żywo, nagrywania wideo i audio oraz robienie zdjęć. Techniczni użytkownicy końcowi, klienci oraz pracownicy Schneider Electric będą mogli także nawiązywać kontakty z członkami zespołów projektowych i kontaktować ze sobą społeczności globalne poprzez funkcje społecznościowe portalu.

  Dzięki możliwości optymalizacji komunikacji i organizacji wszystkich kontaktów z łańcucha dostaw, funkcje zarządzania projektem portalu pozwalają skrócić czas realizacji projektu i opracować bardziej wydajny kosztowo proces. Członkowie mogą zapraszać wszystkie globalne zespoły projektowe, tworzyć, alokować i zarządzać listami zadań w różnych językach, umieszczać i udostępniać dokumenty, wykresy i inne materiały oraz redagować je na żywo.

  www.schneider-electric.pl