Consafe Logistics usprawnia magazyn firmy Platon

  Consafe Logistics wdrożył Effect 3.0. – rozwiązanie klasy WMS (Warehouse Management System) do zarządzania magazynem, w firmie Platon sp. z o.o., zajmującej się  hurtową sprzedażą książek oraz ich dystrybucją na terenie całego kraju. System dostarczony przez Consafe Logistics zapewnia przejrzysty obraz stanów magazynowych. Od września br., Effect 3.0. działa w nowym kompleksie biurowo – magazynowym firmy Platon.

  Szybki rozwój firmy, wzrost realizowanych przyjęć i wydań magazynowych, wymagały kompleksowego rozwiązania, które zapewniłoby zarówno integrację z  taśmociągami magazynowymi, po których transportowane były książki, jak i  dokładną kontrolę nad kompletacją towaru.

  Każdy artykuł i miejsce posiada zdefiniowaną objętość w dowolnej jednostce. System uwzględnia te dane przy przydzielaniu miejsc kompletacyjnych lub buforowych.  Ponadto,  podczas wydań,  Effect 3.0. bierze pod uwagę objętość, wagę książek oraz objętość i maksymalną dopuszczalną wagę kartonu kompletacyjnego. Na tej podstawie, system podpowiada ilość potrzebnych kartonów do danego wydania.

  Do obsługi aplikacji wykorzystano terminale mobilne dostarczone przez firmę Consafe Logistics.

  Z  korzyści z wdrożenia rozwiązania Effect 3.0., warto wyróżnić stały dostęp do informacji w czasie rzeczywistym o procesach zachodzących w magazynie.

  System działa na platformie MS Windows i został zintegrowany z oprogramowaniem ERP SoftLab firmy Asseco.