Contrast pomoże zbudwać podziemne zbiorniki

    Contrast, spółka należąca do Grupy ATREM podpisała umowę, która dotyczy wykonania prac elektroenergetycznych w ramach projektu budowy podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice. Jej wartość to 22 mln zł netto.

    Contrast z Grupy Atrem specjalizujący się w projektowaniu oraz wykonawstwie z zakresu przesyłu energii elektrycznej podpisał kontrakt z PBG. W ramach umowy Contrast wykona prace elektroenergetyczne oraz system rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej w ramach zadania: „Budowa części napowierzchniowej podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice”.

    Contrast będzie m.in. odpowiedzialny za dostawy i wykonanie linii kablowej 110kV oraz linii światłowodowej, które połączą Główny Punkt Zasilania Wierzchowice z podziemnym magazynem gazu. Ponadto zostaną wykonane m.in. sieci średniego i niskiego napięcia wraz z rozdzielnicami i transformatorami. Realizacja projektu przewidziana jest do 15 lutego 2011 r.

    Roboty elektroenergetyczne, które wykona Contrast są częścią jednego z etapów projektu, jakim jest rozbudowa podziemnego magazynu gazu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wartość projektu wykonywanego przez konsorcjum w skład, którego wchodzi PBG wynosi około 1,1 mld zł netto.

    – Podpisany właśnie kontrakt dotyczy kompleksowej realizacji robót elektroenergetycznych w jednym z etapów rozbudowy PMG Wierzchowice. To bardzo prestiżowy i ważny dla polskiego gazownictwa projekt – mówi Marek Korytowski, prezes zarządu Contrastu i Wiceprezes Atremu.