CSY inwestuje w moce produkcyjne

    Spółka CSY S.A., część Iławskiej grupy IZNS Iława S.A. działającej w branży motoryzacyjnej, w latach 2010-2011 zainwestuje łącznie 3 mln zł w park maszynowy. Inwestycje przełożą się na zwiększenie zdolności produkcyjnych i poprawę rentowności wytwarzanych produktów. Wdrożenie projektów pozwoli spółce zwiększyć sprzedaż o kilkanaście procent rocznie.

    Plan spółki rozbity jest na dwa roczne etapy. Pierwszy obejmuje inwestycje w roku 2010, które są obecnie na ukończeniu. Opiera się on na zainwestowaniu 1,4 mln zł w nowoczesne, sterowane numerycznie (CNC) tokarki i szlifierkę, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost zdolności produkcyjnych. Nowoczesne maszyny usprawnią proces produkcyjny pozwalając zmniejszyć koszty produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości.

    W 2011 roku spółka planuje zainwestować 1,6 mln zł. Kwota przeznaczona zostanie na kolejne tokarki typu CNC, dogładzarkę, przecinarkę taśmową oraz centrum frezarskie CNC. Wszystkie te inwestycje pozwolą na wprowadzenie tańszych, ulepszonych produktów i usług w zakresie działalności podstawowej oraz w dłuższym terminie umożliwią ekspansję na rynki europejskie i światowe. Spółka planuje także udostępnienie możliwości dostaw OEM.